Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
przyczyny bezrobocia | negocjacje zbiorowe | podstawy bankowości | test Jarque-Bera | list zastawny | analiza PEST | BEP | NBP |

EBIT


  • Dźwignia finansowa - referat - Skład pracy: definicja (pojęcie) dźwigni finansowej, stopień dźwigni finansowej (DFL - Degree of Financial Leverage), wzory, odniesienie do EBIT (Earnings...
    Liczba stron: 10 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

  • ROIC - wzór - (z ang. Return On Invested Capital) to stopa zwrotu na kapitale zainwestowanym. Wzory: ROIC = NOPAT/IC ROIC = EBIT*(1-T)/IC objaśnienia: EBIT to zysk operacyjny przed opodatkowaniem NOPAT to zysk operacyjny... (0.2 stron A4)
  • Stopień dźwigni finansowej - (DFL - Degree of Financial Leverage) będący miarą wpływu procentowej zmiany zysku operacyjnego (EBIT) na procentową zmianę zysku netto przypadającego na akcję (EPS - Earnings... (0.1 stron A4)
  • NOPAT - wzór - NOPAT to skrót od Net Operating Profit After Tax czyli czysty zysk operacyjny po opodatkowaniu. Jest to metryka finansowa wykorzystywana do oceny rentowności działalności operacyjnej przed... (1.1 stron A4)
  • Efekt dźwigni operacyjnej - Zjawisko dźwigni operacyjnej polega na tym, że dzięki stałości pewnej części kosztów zwiększenie sprzedaży może przynieść przedsiębiorstwu szybszy przyrost zysku operacyjnego EBIT. Zjawisko dźwigni operacyjnej, zwane... (0.3 stron A4)
  • Hedge funds - Są prywatnymi funduszami inwestycyjnymi, funkcjonującymi w oparciu o umowy inwestycyjne pomiędzy funduszem a inwestorami. - zarządzający funduszem nie są związani żadnymi ograniczeniami dotyczącymi konstrukcji i koncentracji... (0.5 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii