Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
krzywa popytu | kapitał intelektualny | rekrutacja | kierowanie konfliktem | majątek przedsiębiorstwa | analiza techniczna | ocena pracowników | operacje otwartego rynku |

ECR


 • Metody analizy marketingowej - Praca omawia analizę Swot - mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, metody portfelowe (wraz ze schematem porównawczym), macierz wzrostu...
  Liczba stron: 11 - ✅Bibliografia

 • Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - Praca omawia następujące zagadnienia: ERP (Enterprise Resource Planning) czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa - cechy, elementy i wady ERP; zintegrowane łańcuchy...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia

 • CRM - referat - Skład pracy: definicja CRM (zarządzanie kontaktami z klientem/klientami), koncepcja (schemat graficzny), moduły CRM w firmie, korzyści z wdrożenia, eCRM (Electronic...
  Liczba stron: 10 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Zasada optymalizacji decyzji - Każdy podmiot gospodarczy dąży do maksymalizacji korzyści netto ze swej działalności powinien zwiększać ją lub zmniejszać aż do momentu zrównania się korzyści marginalnych z kosztami... (0.1 stron A4)
 • Istota użyteczności publicznej - Za użyteczność publiczną uważa się działalność prowadzoną przez władze publiczne, które ponoszą odpowiedzialność za nią. Dlatego, za działalność o charakterze użyteczności publicznej uznaje się działalność... (0.5 stron A4)
 • KIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa - Powołana w kwietniu 1993 roku przez 16 największych banków polskich, w tym NBP oraz Związek Banków Polskich, w formie spółki akcyjnej. Przedmiotem działalności KIR jest: Dokonywanie... (0.3 stron A4)
 • Budowa niszy rynkowej - Strategia budowy niszy rynkowej oznacza koncentrację i świadomy wybór istotnego dla odbiorców aspektu jakości lub sposobu obsługi, w którym firma chce być najlepsza na rynku. Z... (0.4 stron A4)
 • Typy osobowości - Wyróżnić możemy m.in. takie typy osobowości jak: Realistyczny posiadający zdolności techniczne, manualne. Człowiek posiadający taki typ osobowości lubi pracować z narzędziami i maszynami, często brakuje mu... (1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii