Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

stopa bezrobocia | list zastawny | zarządzanie logistyczne | pomiar ryzyka | finansowanie przedsiębiorstw | badanie rynku | renta | analiza fundamentalna | podział wyniku finansowego | burza mózgów | płynność finansowa | rezerwa obowiązkowa |

ECR


  • Metody analizy marketingowej - Praca omawia analizę Swot - mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, metody portfelowe (wraz ze schematem porównawczym), macierz wzrostu...
    Liczba stron: 11 - ✅Bibliografia

  • Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - Praca omawia następujące zagadnienia: ERP (Enterprise Resource Planning) czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa - cechy, elementy i wady ERP; zintegrowane łańcuchy...
    Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia

  • CRM - referat - Skład pracy: definicja CRM (zarządzanie kontaktami z klientem/klientami), koncepcja (schemat graficzny), moduły CRM w firmie, korzyści z wdrożenia, eCRM (Electronic...
    Liczba stron: 10 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 60 na studia | Zobacz też: Artykuł 111 przeczytany 688 razy