Top strony
Wyszukiwarka serwisu
test istotności parametrów strukturalnych | udział w rynku | budżet gminy | zarządzanie relacjami z klientami | analiza portfelowa | wydatki publiczne | cele marketingowe | marketing międzynarodowy | eurodystrybucja | kompleksowe zarządzanie jakością | kontrola ryzyka | bony skarbowe |

ECR


  • Metody analizy marketingowej - Praca omawia analizę Swot - mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, metody portfelowe (wraz ze schematem porównawczym), macierz wzrostu...
    Liczba stron: 11 - ✅Bibliografia

  • Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - Praca omawia następujące zagadnienia: ERP (Enterprise Resource Planning) czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa - cechy, elementy i wady ERP; zintegrowane łańcuchy...
    Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia

  • CRM - referat - Skład pracy: definicja CRM (zarządzanie kontaktami z klientem/klientami), koncepcja (schemat graficzny), moduły CRM w firmie, korzyści z wdrożenia, eCRM (Electronic...
    Liczba stron: 10 - ✅Bibliografia