Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
analiza swot | organizowanie | płynność finansowa | analiza finansowa | obligacje | reengineering | doskonalenie kadr | stopień dźwigni finansowej |

Elasyczność


Krótkie informacje z Kompendium

  • Zasoby - Podział zasobów: - zasoby ludzkie - niezwykle istotną cechą kapitału ludzkiego są zdolności człowieka do uczenia się i w konsekwencji do ciągłego rozwijania swej wiedzy. Wiedza... (0.6 stron A4)
  • Scenariusz najbardziej prawdopodobny - Składa się z trendów, które mają największe prawdopodobieństwo wystąpienia, niezależnie od potencjalnej siły pozytywnego czy negatywnego wpływu. (0.1 stron A4)
  • Ocena pracowników - błędy oceny - To: - Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części - Tendencja centralna wystawianie wszystkim ocenianym (lub prawie) ocen które są zbliżone do średniej -... (0.5 stron A4)
  • Płynność finansowa - Jest to termin charakteryzujący zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań (krótkoterminowych - płatnych w ciągu roku), określający możliwość spłaty zobowiązań w sytuacji, gdyby stały... (0.2 stron A4)
  • Definicja i funkcje ceny - Cena jako kategoria ekonomiczna, jest to wartość towaru (usługi) wyrażona w pieniądzu. Jest ona relacją wymienną pomiędzy towarami (usługami) i wypadkową różnokierunkowych interesów sprzedawców i... (2.4 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii