Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
podział wyniku finansowego | krzywa Laffera | metoda XYZ | zadania ze statystyki | BEP | statystyka | zarządzanie zasobami ludzkimi | wynik finansowy |

EOQ


 • Sterowanie zapasami - opracowanie z przykładem - Skład opracowania: pojęcie zapasów, podział, powody utrzymywania zapasów, operatywne narzędzia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach, optymalna partia zamówienia / zakupu (wzór,...
  Liczba stron: 12

 • Logistyka - ściąga z zagadnień - Ściąga z zagadnień dotyczących logistyki, a w nie m.in.: co to jest logistyka, czym się zajmuje i jakie są...
  Liczba stron: 1

 • Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji a sferą konsumpcji, przyczyny utrzymywania zapasów, problemy decyzyjne, procesy jakimi zajmuje się logistyka, działania...
  Liczba stron: 22

Krótkie informacje z Kompendium

 • Planowanie strategiczne w marketingu - element zarządzania, podsystem zarządzania polegający na tworzeniu i utrzymywaniu optymalnych relacji między celami przedsiębiorstwa, jego zasobami, a zmieniającymi się możliwościami powstającymi na rynku. Celem tak rozumianego... (0.2 stron A4)
 • Dobra wolne - Dobra wolne, jak woda czy powietrze, są istotnymi elementami w ekonomii, które są dostępne w obfitości i zazwyczaj nie są poddawane handlowi na rynkach, ponieważ... (0.9 stron A4)
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu - Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to podejście polegające na dobrowolnym podejmowaniu działań przez przedsiębiorstwa na rzecz dobra społeczeństwa, środowiska naturalnego i innych... (2.4 stron A4)
 • Funkcje planowania - funkcja zewnętrzna i wewnętrzna - Funkcje planowania w zarządzaniu to kluczowy element procesu decyzyjnego, który umożliwia organizacjom skuteczne osiąganie celów i adaptację do zmieniających się warunków otoczenia. Wyróżnia się zarówno... (1.4 stron A4)
 • Jednostka budżetowa - To jednostka organizacyjna pokrywająca swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa, z kolei pobrane dochody odprowadzająca na rachunek dochodów budżetu państwa lub na rachunek dochodu samorządowego.... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii