Top strony
Wyszukiwarka serwisu
ocena ryzyka | dochody gminy | wahania koniunkturalne | zarządzanie ryzykiem | wartość bieżąca | operacje repo | spółki kapitałowe | zarządzanie logistyką | ryzyko w zarządzaniu | promocja | system logistyczny | podstawy makroekonomii |

EOQ


  • Sterowanie zapasami - opracowanie z przykładem - Skład opracowania: pojęcie zapasów, podział, powody utrzymywania zapasów, operatywne narzędzia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach, optymalna partia zamówienia / zakupu (wzór,...
    Liczba stron: 12

  • Logistyka - ściąga z zagadnień - Ściąga z zagadnień dotyczących logistyki, a w nie m.in.: co to jest logistyka, czym się zajmuje i jakie są...
    Liczba stron: 1

  • Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji a sferą konsumpcji, przyczyny utrzymywania zapasów, problemy decyzyjne, procesy jakimi zajmuje się logistyka, działania...
    Liczba stron: 22Nowe artykuły: Artykuł 60 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 66 na studia