Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
wykłady z historii myśli ekonomicznej | diagram ishikawy | macierz BCG | TQM | podstawy rachunkowości | kody kreskowe | PKB | majątek trwały |

ERP IIBrak plików

Krótkie informacje z Kompendium

  • Cechy kredytu lombardowego - Cechy: udziela się go w przypadku gdy dany bank komercyjny ma przejściowe trudności w zachowaniu płynności spłata w terminie do 3 miesięcy stopień sfinansowania złożonych... (0.1 stron A4)
  • Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych - Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n rynek. Wyższe ceny zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się konkurentów. Przedsiębiorstwo może... (0.3 stron A4)
  • Weksel trata - To weksel ciągniony lub trasowany, który wystawiony przez wierzyciela (trasanta), po podpisaniu go przez dłużnika (trasata, akceptanta), staje się akceptem. (0.1 stron A4)
  • Elementy promocji - To: A – reklama B – promocja sprzedaży lub uzupełniająca bądź promocja dodatkowa. C – public relatium (pablic relejszyn) – stosuje się to również public lejszyn –rozgłos. D... (0.2 stron A4)
  • Otoczenie polityczne i prawne przedsiębiorstwa - Jedną ze znaczących tendencji obserwowanych na świecie jest trend deregulacji, znoszenia zakazów, restrykcji, barier prawnych, celnych itd. Dzięki tym tendencjom zmienia ją się warunki konkurencji... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii