Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

kapitał pracujący | wykłady z marketingu międzynarodowego | analiza finansowa | kultura organizacji | Customer Care | zapasy w przedsiębiorstwie | operacje bankowe | europejski system walutowy | efektywna obsługa konsumenta | przykładowa ankieta | produkty bankowe | krzywa możliwości produkcyjnych |

Eurologistyka


  • Eurologistyka - opracowanie - Skład opracowania: strategia eurodystrybucji, jej cel i formy, wzrost znaczenia eurologistyki, przykłady strategii europeizacji w handlu detalicznym, 4 grupy nowych...
    Liczba stron: 5

  • Eurosystem logistyczny - Skład opracowania: istota, geneza i cel eurosystemu logistycznego, funkcja operacyjna, finansowa i marketingowa w eurologistyce, formy organizacyjne i problemy eurologistyki,...
    Liczba stron: 31Nowe artykuły: Artykuł 13 na studia | Zobacz też: Artykuł 54 na topie