Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
zarządzanie ryzykiem | podstawy ekonometrii | controlling strategiczny | metoda scenariuszowa | harmonogram spłaty kredytu | Adam Smith | rynek dóbr i usług | Kaizen |

Eurologistyka


 • Eurologistyka - opracowanie - Skład opracowania: strategia eurodystrybucji, jej cel i formy, wzrost znaczenia eurologistyki, przykłady strategii europeizacji w handlu detalicznym, 4 grupy nowych...
  Liczba stron: 5

 • Eurosystem logistyczny - Skład opracowania: istota, geneza i cel eurosystemu logistycznego, funkcja operacyjna, finansowa i marketingowa w eurologistyce, formy organizacyjne i problemy eurologistyki,...
  Liczba stron: 31

Krótkie informacje z Kompendium

 • Magazyny specjalne - Magazyny takie przeznaczone są do składowania określonego rodzaju towaru. Zaliczamy do nich m.in.: zbiorniki stalowe naziemne i podziemne do magazynowania cieczy (materiałów pędnych, smoły, asfaltu... (0.2 stron A4)
 • Operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego - Rodzaj operacji otwartego rynku polegających na dokonywaniu przez bank centralny kupna (ang. outright purchase) lub sprzedaży (ang. outright sale) bankom komercyjnym papierów wartościowych znajdujących się... (0.2 stron A4)
 • Nazwa własna - Inaczej indywidualna, jednostkowa. To wyraz (lub wyrażenie), którego funkcja polega na wskazywaniu jednostkowego, 'tego, a nie innego' przedmiotu (osoby, obiektu, instytucji, zjawiska, wydarzenia...), a tym... (0.2 stron A4)
 • Alianse strategiczne - Na rynku europejskim dominują następujące formy współpracy i kooperacji przedsiębiorstw: fuzje i przejęcia (najczęściej w formie joint ventures) oraz alianse strategiczne. Wynikają one bezpośrednio z dwóch... (2.7 stron A4)
 • Definicja marki - Tradycyjna definicja marki, sformułowana w 1960 r. przez American Marketing Association: nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług... (2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii