Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć


Eurologistyka


  • Eurologistyka - opracowanie - Skład opracowania: strategia eurodystrybucji, jej cel i formy, wzrost znaczenia eurologistyki, przykłady strategii europeizacji w handlu detalicznym, 4 grupy nowych...
    Liczba stron: 5

  • Eurosystem logistyczny - Skład opracowania: istota, geneza i cel eurosystemu logistycznego, funkcja operacyjna, finansowa i marketingowa w eurologistyce, formy organizacyjne i problemy eurologistyki,...
    Liczba stron: 31Nowe artykuły: Artykuł 4 Nowy | Artykuł 30 dla przyszłych biznesmenów | żyrandole kryształowe