Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
prace licencjackie z marketingu | przykładowy biznes plan | wykłady z ekonometrii | podstawy analizy finansowej | kody kreskowe | kurs walutowy | analiza bilansu | dźwignia finansowa |

Franchising


 • Franczyza (franchising) - prezentacja - Prezentacja przygotowana w programie Power Point na przedmiot finanse przedsiębiorstwa. Dotyczy ona jednej z niekonwencjonalnych metod finansowania przedsiębiorstw jakim jest...
  Liczba stron: 30

 • Franchising a kanały dystrybucji - Skład pracy: definicja franchisingu, historia rozwoju, klasyfikacje i podziały (product distribution, business format franchising, produkcyjny, dystrybucyjny, usługowy, mieszany, bezpośredni, wielokrotny,...
  Liczba stron: 23 - ✅Bibliografia

 • Franchising i jego wpływ na skuteczność działań wybranych firm - Skład pracy: definicja franchisingu, typy i formy franchisingu - podział ze względu na przedmiot działalności (franchising przemysłowy, dystrybucyjny, usługowy, mieszany)...
  Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Wykłady z marketingu międzynarodowego - Opracowanie teoretyczne z marketingu międzynarodowego: definicja i wymiary marketingu międzynarodowego, marketing zagraniczny, sublokalny (regionalny), globalny, internacjonalizacja firm, czynnikami decydującymi o...
  Liczba stron: 29

 • Franczyza - istota i korzyści franchisingu - Skład pracy: definicja franczyzy (franchisingu), rodzaje (franczyza bezpośrednia, pośrednia, produkcyjna, handlowa, usługowa, mieszana), umowa - uwarunkowania prawne i podstawowe elementy,...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia

 • Marketing międzynarodowy - praca - Skład pracy: definicja marketingu globalnego, globalizacja, otoczenie i funkcje marketingu międzynarodowego, strategie, definicja strategii działalności gospodarczej, określenie misji przedsiębiorstwa, podział...
  Liczba stron: 29 - ✅Bibliografia

 • Zagadnienia na egzamin z marketingu - Ponad 60 omówionych zagadnień egzaminacyjnych z marketingu, a w nich m.in.: istota marketingu, definicje, orientacja marketingowa i orientacja produkcyjna oraz...
  Liczba stron: 24

 • Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji a sferą konsumpcji, przyczyny utrzymywania zapasów, problemy decyzyjne, procesy jakimi zajmuje się logistyka, działania...
  Liczba stron: 22

Krótkie informacje z Kompendium

 • Rodzaje franchisingu - Wyróżniamy m.in.: • Product distribution franchising • Business format franchising • Franchising produkcyjny • Franchising dystrybucyjny • Franchising usługowy • Franchising mieszny • Franchising bezpośredni • Franchising wielokrotny •... (0.2 stron A4)
 • Franchising wielokrotny - W ramach franchisingu wielokrotnego (area franchising, multiple-unit franchising) franchisobiorca (area developer) uzyskuje wyłączność na tworzenie na określonym terenie jednostek systemu franchisingowego. Ze swej strony zobowiązuje... (0.2 stron A4)
 • Franchising usługowy - Franchising usługowy ma miejsce wtedy, gdy franchisobiorca świadcząc usługi używa know-how, oznaczeń firmowych, znaku towarowego oraz innych nazw i oznaczeń handlowych franchisodawcy. Wynika z tego,... (0.3 stron A4)
 • Business format franchising - W przypadku business format franchising (franchising koncepcji działalności) franchisobiorca korzysta nie tylko z produktów i oznaczeń handlowych franchisodawcy, ale z kompletnej koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej... (0.3 stron A4)
 • Franchising bezpośredni - W przypadku franchisingu bezpośredniego (direct-unit franchising) umowa franchisingowa jest zawierana bezpośrednio pomiędzy franchisiodawcą i franchisobiorcą. Na jej podstawie tworzona jest tylko jedna placówka działająca na... (0.1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii