Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

inwestycje | PKB | teoria użyteczności | zarządzanie zapasami | system motywacyjny | prognozowanie gospodarcze | teorie potrzeb | opakowania | przykładowy plan marketinowy | formuła 4P | definicje z psychologii | negocjacje w biznesie |

Fucje i przejęcia


  • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - korporacje transnarodowe - Skład pracy: przyczyny powstania i rozwoju korporacji transnarodowych, czynniki wpływające na decyzje o internacjonalizacji produkcji przedsiębiorstwa, najbardziej wartościowe firmy świata,...
    Liczba stron: 25 - ✅Bibliografia

  • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - referat - Skład pracy: formy i klasyfikacja łączenia przedsiębiorstw, definicja fuzjii i przejęcia, przejęcie firmy poprzez nabycie akcji (na wniosek i za...
    Liczba stron: 7 - ✅Bibliografia

  • Etyka w relacji z konkurencją - Skład pracy: definicja konkurencji gospodarczej, jej wady i zalety oraz podział, przykłady odstępstw od reguł uczciwej konkurencji, reguły konkurencji pozytywnej...
    Liczba stron: 10 - ✅Bibliografia ✅PrzypisyNowe artykuły: Artykuł 0 Nowy | Zobacz też: Artykuł 9 Tylko do końca tygodnia