Top strony
Wyszukiwarka serwisu
koszty zmienne | prezentacje z zarządzania zasobami ludzkimi | efekt Veblena | Assessment Center | krzywa obojętności | operacje bankowe | podstawy analizy finansowej | bancassurance | historia myśli gospodarczej | planowanie | kryzys gospodarczy | promotion mix |

GPW


  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Elementy pracy to: historia i rozwój polskiego rynku kapitałowego, prawa akcjonariuszy, rodzaje akcji, wybrane terminy giełdowe - giełda, papier wartościowy,...
    Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia

  • Analiza techniczna - opracowanie - W skład opracowania wchodzą m.in. następujące zagadnienia: definicja analizy technicznej, jej podstawowe zasady, definicja formacji oraz zasady ich rozpoznawania, rodzaje...
    Liczba stron: 7