Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
etyka w biznesie | prawa Gossena | wzór biznes planu | zarządzanie logistyką | dobra substytucyjne | teorie potrzeb | motywacja | PKB |

GPW


 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Elementy pracy to: historia i rozwój polskiego rynku kapitałowego, prawa akcjonariuszy, rodzaje akcji, wybrane terminy giełdowe - giełda, papier wartościowy,...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia

 • Analiza techniczna - opracowanie - W skład opracowania wchodzą m.in. następujące zagadnienia: definicja analizy technicznej, jej podstawowe zasady, definicja formacji oraz zasady ich rozpoznawania, rodzaje...
  Liczba stron: 7

Krótkie informacje z Kompendium

 • Agencja nazewnicza (nazewniczo-brandingowa) - To firma specjalizująca się w dobieraniu (potocznie: 'wymyślaniu'), opiniowaniu i badaniu nazw marketingowych (często również sloganów brandingowych). Jest więc tym samym współzajmująca się kształtowaniem marek na... (0.1 stron A4)
 • Wykonywanie budżetu JST - Przez wykonywanie budżetu jst rozumie się: opracowywanie planów uszczegóławiających ustalenia budżetu, gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków budżetowych dokonywanie operacji związanych z zarządzaniem długiem jst oraz... (0.2 stron A4)
 • Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych - Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n rynek. Wyższe ceny zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się konkurentów. Przedsiębiorstwo może... (0.3 stron A4)
 • Sektor globalny - Za sektor globalny można uznać sektor, w którym znaczącą część rynku zajmują firmy globalne prowadzące między sobą grę konkurencyjną w skali całego świata, a strategiczna... (0.3 stron A4)
 • Metody analizy marketingowej - Nie wszystkie wyłaniające się możliwości działania są warte wykorzystania. Fakt ten oznacza zazwyczaj konieczność dokonania oceny zidentyfikowanych możliwości. Każda ocena wymaga z kolei sformułowania kryteriów,... (0.5 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii