Top strony
Wyszukiwarka serwisu
teoria zachowań producenta | popyt | rachunek wyników | ściąga z marketingu międzynarodowego | wahania koniunkturalne | ryzyko bankowe | wykłady z logistyki | teoria wyboru konsumenta | EAN | kapitał obrotowy | metoda XYZ | PHARE |

GPW


  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Elementy pracy to: historia i rozwój polskiego rynku kapitałowego, prawa akcjonariuszy, rodzaje akcji, wybrane terminy giełdowe - giełda, papier wartościowy,...
    Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia

  • Analiza techniczna - opracowanie - Skład opracowania: zdefiniowanie celu analizy technicznej, podstawowe zasady, formacje i zasady ich rozpoznawania, rodzaje formacji - trend, kanał, trójkąty i...
    Liczba stron: 8