Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
decyzje konsumenta na rynku | zarządzanie zmianami | próba | karty płatnicze | outsourcing | test Durbina–Watsona | podstawy statystyki | analiza ekonomiczna |

Handel zagraniczny


 • Bilans płatniczy - referat - Skład pracy: handel zagraniczny i jego przyczyny, elementy, teorie i zakres handlu zagranicznego, rodzaje polityki państwa wobec handlu, przejawy polityki...
  Liczba stron: 27 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw - Skład pracy: definicja restrukturyzacji, tło historyczne oraz polityczne uwarunkowania reform (Okrągły Stół - 4 czerwca 1989 r., Sejm Kontraktowy), sytuacja...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich w XIX wieku - Skład opracowania: rewolucja przemysłowa w Polsce - informacje wstępne, początki przewrotu technicznego na ziemiach polskich, rozwój przemysłu ciężkiego, rozwój przemysłu...
  Liczba stron: 19 - ✅Przypisy

 • Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza - W archiwum zip znajdują się 2 pliki (27 stron), które omawiają problematykę pieniądza na rynku oraz działalność banku centralnego. Poruszono...
  Liczba stron: 27

 • Biznes plan - nadruki sublimacyjne (prezentacja) - Prosty biznes plan przygotowany w formie prezentacji Power Point. Firma zajmować się będzie wykonywaniem nadruków w technologii sublimacyjnej na kubkach,...
  Liczba stron: 22

 • Biznes plan księgarni - Prosty, krótki biznes plan, w skład którego wchodzi: plan organizacyjny, strategiczny (m.nin. konkurencja, analiza SWOT - mocne i słabe strony,...
  Liczba stron: 11

 • Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji a sferą konsumpcji, przyczyny utrzymywania zapasów, problemy decyzyjne, procesy jakimi zajmuje się logistyka, działania...
  Liczba stron: 22

 • Analiza ekonomiczna salonu samochodowego (autosalonu) Toyota - Skład analizy: streszczenie wykonawcze, charakterystyka firmy, misja, cele, analiza mikroekonomiczna, nabywców, popytu, konkurencji, pozycji przedsiębiorstwa, metoda Little`a - macierz pozycji...
  Liczba stron: 28

 • Strategiczne zarządzanie marketingowe - referat - Skład pracy: koncepcje i definicja marketingu (dóbr konsumpcyjnych, przemysłowy, zagraniczny - międzynarodowy), zasady rządzące marketingiem, proces zarządzania marketingiem (+ schemat),...
  Liczba stron: 30 - ✅Bibliografia

 • Wykłady z marketingu międzynarodowego - Opracowanie teoretyczne z marketingu międzynarodowego: definicja i wymiary marketingu międzynarodowego, marketing zagraniczny, sublokalny (regionalny), globalny, internacjonalizacja firm, czynnikami decydującymi o...
  Liczba stron: 29

 • Biznes plan - firma produkująca artykuły ogrodowe - Biznes plan ten napisany został jako uzasadnienie przedsięwzięcia inwestycyjnego, które ma na celu wdrożenie produkcji i eksport wyrobów galanterii ogrodowej...
  Liczba stron: 26

 • Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a w niej m.in. definicje marketingu, 10 podstawowych aspetków nowoczesnego marketingu (aspekt filozoficzny, poznawczy, informacyjny,...
  Liczba stron: 7

Krótkie informacje z Kompendium

 • Banki specjalne - Finansują wykonywanie specjalnych zadań, wymagających szczególnego rodzaju fachowej obsługi bankowej. Można do nich zaliczyć np.: banki obsługujące handel zagraniczny, a nawet jego obszary wydzielone przedmiotowo... (0.6 stron A4)
 • Strategia rozwoju produktu - Sprowadza się do zmian w produkcie np.: opakowania, koloru, i tworzenia produktu nowego oraz sprzedawaniu go na dotychczasowym rynku. Może to być zarówno rynek... (0.1 stron A4)
 • Francois Quesney - Żył w pierwszej połowie XVIII wieku. Stworzył tezę fizjokratów głoszącą, że przemysł przetwarza na inne dobra wartości wytworzone przez rolnictwo, a handel jest odpowiedzialny za... (0.3 stron A4)
 • Marketing zagraniczny - Strategia jest skierowana do wybranego pojedynczego kraju i każdorazowo adoptowana do jego otoczenia marketingowego. Lepsze dopasowanie do potrzeb konsumentów, ale tym samym strategia jest kosztowniejsza. (0.1 stron A4)
 • Strategia wejścia na rynek - Istnieje wiele alternatywnych strategii, które może stosować przedsiębiorstwo rolne zamierzające wejść na rynek zagraniczny. Obejmować one mogą eksport bezpośredni, alians strategiczny lub joint venture, aż... (0.1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii