Top strony
Wyszukiwarka serwisu
użyteczność | funkcja użyteczności | rynek kapitałowy | koszty zmienne | krańcowa stopa substytucji | wzór biznes planu | eurosystem logistyczny | akcje | podział wyniku finansowego | decyzje konsumenta na rynku | teoria zachowań konsumenta | wskaźniki du Ponta |

Home banking


  • Bankowość elektroniczna - referat - Skład pracy: pojęcie (definicja) bankowości elektronicznej, dostęp do usługi, porównanie metod dostępu, prognoza liczby klientów banków internetowych w Polsce, fazy...
    Liczba stron: 16 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Nowe produkty bankowe - referat - W pracy omówiono takie produkty jak: home banking, private banking, doradztwo finansowe, certyfikaty depozytowe, Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT), operacje terminowe,...
    Liczba stron: 0 - ✅Bibliografia ✅Przypisy