Top strony
Wyszukiwarka serwisu
wykłady z międzynarodowych stosunków gospodarczych | selekcja pracowników | wykłady z logistyki | uchwalanie budżetu gminy | kanban | DMAIC | psychologia w zarządzaniu | logistyka w przedsiębiorstwie | model 7S | zapasy | gotowy biznes plan | marka rodzinna |

Home banking


  • Bankowość elektroniczna - referat - Skład pracy: pojęcie (definicja) bankowości elektronicznej, dostęp do usługi, porównanie metod dostępu, prognoza liczby klientów banków internetowych w Polsce, fazy...
    Liczba stron: 16 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Nowe produkty bankowe - referat - W pracy omówiono takie produkty jak: home banking, private banking, doradztwo finansowe, certyfikaty depozytowe, Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT), operacje terminowe,...
    Liczba stron: 0 - ✅Bibliografia ✅Przypisy