Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
style zarządzania | przedsiębiorczość | model Portera | analiza portfolio | kultura organizacji | corporate idenity | bilans | kryzys gospodarczy |

Home banking


 • Bankowość elektroniczna - referat - Skład pracy: pojęcie (definicja) bankowości elektronicznej, dostęp do usługi, porównanie metod dostępu, prognoza liczby klientów banków internetowych w Polsce, fazy...
  Liczba stron: 16 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Nowe produkty bankowe - referat - W pracy omówiono takie produkty jak: home banking, private banking, doradztwo finansowe, certyfikaty depozytowe, Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT), operacje terminowe,...
  Liczba stron: 0 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Innowacje produktowe we współczesnej bankowości - Nowoczesne produkty bankowe to m.in: karty płatnicze i usługi bankomatowe (w tym bankomaty wielofunkcyjne), home banking, leasing, factoring, certyfikaty depozytowe (papiery wartościowe dłużne emitowane przez... (0.4 stron A4)
 • Bankowość elektroniczna - Od strony czysto praktycznej pod pojęciem bankowości elektronicznej rozumie się funkcjonowanie takich systemów jak: rozwiązania informatyczne do obsługi transakcji klientów (office banking i telebanking), sieci... (0.3 stron A4)
 • Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego - (Basel Committee on Banking Supervision) - Podstawowe informacje: został założony prze prezesów banków centralnych grupy G10 (najbardziej uprzemysłowionych państw świata) końcem 1974 roku, powodem jego... (0.8 stron A4)
 • Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza? - Pod pojęciem działalności gospodarczej rozumiana jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.... (1.6 stron A4)
 • Podział (rodzaje) kart płatniczych - Karta płatnicza występuje w tylu różnych rodzajach, iż dokonywanie jakichkolwiek podziałów ma znaczenie w dużej mierze umowne. Klasyfikacje podane poniżej mają na celu jedynie wskazanie... (4.9 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii