Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
model DIPADA | wykłady z badań marketingowych | użyteczność krańcowa | system MRP | credit scoring | marka globalna | dźwignia operacyjna | źródła finansowania przedsiębiorstwa |

Just in time


 • Just in time - referat - W skład pracy wchodzi: definicja i elementy systemów JiT, Just in time w produkcji, system działania, przyczyny strat powstających w...
  Liczba stron: 19 - ✅Bibliografia

 • Japońskie systemy sterowania - Just in time i Kanban - W pracy (referacie) poruszono takie zagadnienia jak: historia just in time, cechy charakterystyczne systemów produkcyjnych i systemów just in time...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia

 • Łańcuchy logistyczne w przedsiębiorstwie - Skład pracy: logistyka zaopatrzenia - definicja łańcucha dostaw, zaopatrzenie, misja logistyki zaopatrzenia (schemat), trzy główne fazy przepływów materiałowych, główne problemy...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Efekty zarządzania logistycznego - Elementy pracy: definicja, fazy i kierunki rozwoju logistyki, procesy logistyczne i informacyjne, infrastruktura oraz koszty procesów logistycznych, logistyczne koncepcje zarządzania...
  Liczba stron: 13 - ✅Bibliografia

 • Sterowanie zapasami - referat - Elementy pracy: określenie czym są zapasy, schemat zawierający etapy planowania potrzeb materiałowych, elementy zarządzania zapasami, operatywne narzędzia zarządzania zapasami w...
  Liczba stron: 32 - ✅Bibliografia

 • Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników, funkcje, wykorzystanie, etapy procesu oceniania, słabości systemu, metody oceny (absolutne, relatywne), ilościowe standardy pracy...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Zagadnienia na egzamin z marketingu - Ponad 60 omówionych zagadnień egzaminacyjnych z marketingu, a w nich m.in.: istota marketingu, definicje, orientacja marketingowa i orientacja produkcyjna oraz...
  Liczba stron: 24

 • Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a w niej m.in. definicje marketingu, 10 podstawowych aspetków nowoczesnego marketingu (aspekt filozoficzny, poznawczy, informacyjny,...
  Liczba stron: 7

Krótkie informacje z Kompendium

 • System Just In Time - Podstawową cechą systemu Just In Time jest eliminacja zapasów oraz ograniczenie przemieszczania się materiałów (surowców, części, półfabrykatów oraz gotowych produktów) do sytuacji, w których występuje... (0.4 stron A4)
 • Logistyka marketingowa i just in time - Obejmuje funkcje i czynności: magazynowania i transportu towarów zawierania umów i załatwiania zamówień operacja przyjęcia towarów paczkowania przygotowania towarów do wysyłki czynności związane z obsługą... (0.7 stron A4)
 • Logistyka zaopatrzenia - Logistyka zaopatrzenia jest kluczowym obszarem zarządzania łańcuchem dostaw, który obejmuje planowanie, organizację i kontrolę przepływu dóbr fizycznych oraz informacji z rynku zaopatrzenia do magazynu zaopatrzeniowego... (1.4 stron A4)
 • Kanał eurologistyczny synchroniczny - To najnowsze rozwiązanie logistyczne, polegające na symbiozie producentów z odbiorcami, z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych i środków łączności. W kanale tym, powszechnie wykorzystywana jest metoda... (0.3 stron A4)
 • Podejście do zapasów w systemie Just in time - Należy zacząć od oczywistego stwierdzenia: z zapasami związane są znaczne koszty. Są to koszty: • magazynowania (m.in. amortyzacja magazynu, jego wyposażenie - np. regały i stojaki,... (2 stron A4)



2001-2024 © ABC Ekonomii