Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
perswazja | slogany reklamowe | merchandising | home banking | motywacja | proces dystrybucji | przykładowy model ekonometryczny | system MRP |

Kaizen


 • Nowoczesne metody rachunku kosztów - Praca zawiera: podział kosztów - koszty stałe i zmienne, bezpośrednie, koszty bezpośrednie i pośrednie, poziom wykorzystania zdolności, sprawozdania, rachunek kosztów...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a w niej m.in. definicje marketingu, 10 podstawowych aspetków nowoczesnego marketingu (aspekt filozoficzny, poznawczy, informacyjny,...
  Liczba stron: 7

Krótkie informacje z Kompendium

 • Rachunek kosztów Kaizen - W teorii japońskiego zarządzania najważniejszymi metodami są "zarządzanie przez jakość" (Total Quality Management) i ciągłe ulepszanie - czyli po japońsku "kaizen". Wiele konkretnych technik i... (0.4 stron A4)
 • Korzyści z zastosowania Kaizen - Z szeregu korzyści płynących z zastosowania metody wymienić możemy np.: dynamizacja wzrostu poziomu postępu techniczno-organizacyjnego, polepszenie wyników ekonomicznych, polepszenie poziomu zadowolenia klientów, polepszenie morale pracowników,... (0.5 stron A4)
 • Total Quality Control - Polega na usuwaniu błędów w czasie montażu. Wyszukiwanie źródeł błędów w miejscu ich powstawania może powodować przymusowe zakłócenia w pracy, które są jednak świadomie tolerowane,... (0.3 stron A4)
 • Cechy lean management - To: praca zespołowa i stosowanie rotacji w pracy; maksymalizacja korzyści klienta (bliskość do rynku, wysoki stopień innowacyjności); uznanie pracowników za najważniejszy element organizacji oraz stałe... (0.5 stron A4)
 • Japońska metoda kół jakości - Japońskie metody zarządzania są skierowane na współpracę, a nie rywalizację. Dlatego właśnie w Japonii powstała metoda kół jakości. Twórcą idei był Joseph Juran, ale człowiekiem,... (0.8 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii