Top strony
Wyszukiwarka serwisu
kredyt bankowy | funkcja Cobba-Douglasa | Customer Care | wykłady z geografii gospodarczej | VBM | ROE | przywództwo | 4P | rynek dóbr i usług | analiza portfelowa | projekt inwestycyjny | analiza statystyczna |

Kaizen


  • Nowoczesne metody rachunku kosztów - Praca zawiera: podział kosztów - koszty stałe i zmienne, bezpośrednie, koszty bezpośrednie i pośrednie, poziom wykorzystania zdolności, sprawozdania, rachunek kosztów...
    Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a w niej m.in. definicje marketingu, 10 podstawowych aspetków nowoczesnego marketingu (aspekt filozoficzny, poznawczy, informacyjny,...
    Liczba stron: 7