Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
DCF | 4P | marka globalna | bankowość | komunikacja w przedsiębiorstwie | analiza ABC | negocjacje | zysk netto |

Kanban


 • Japońskie systemy sterowania - Just in time i Kanban - W pracy (referacie) poruszono takie zagadnienia jak: historia just in time, cechy charakterystyczne systemów produkcyjnych i systemów just in time...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia

 • Just in time - referat - W skład pracy wchodzi: definicja i elementy systemów JiT, Just in time w produkcji, system działania, przyczyny strat powstających w...
  Liczba stron: 19 - ✅Bibliografia

 • Łańcuchy logistyczne w przedsiębiorstwie - Skład pracy: logistyka zaopatrzenia - definicja łańcucha dostaw, zaopatrzenie, misja logistyki zaopatrzenia (schemat), trzy główne fazy przepływów materiałowych, główne problemy...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Lean management i Outsourcing - Prezentacja - Prezentacja z zarządzania jakością przygotowana w Power Point na temat dwóch koncepcji tego zarządzania: lean management oraz outsourcing. W prezentacji...
  Liczba stron: 32 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a w niej m.in. definicje marketingu, 10 podstawowych aspetków nowoczesnego marketingu (aspekt filozoficzny, poznawczy, informacyjny,...
  Liczba stron: 7

Krótkie informacje z Kompendium

 • Metoda kanban - Jest prostym systemem zależnym od kart i palet (kontenerów, pojemników itp.), które to są używane do transportu partii produkcyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami (stanowiskami) produkcyjnymi. Samą... (0.5 stron A4)
 • Geneza i istota Kanban - Za prekursora systemu Kanban uważa się inżyniera mechanika Ohno Taiichi, jednego z twórców sukcesu firmy Toyota. Po odbyciu kilkuletniego stażu w fabrykach Forda Ohno został... (1.8 stron A4)
 • Podejście japońskie jako filozofia zarządzania - Podejście japońskie, znane również jako japońska filozofia zarządzania, charakteryzuje się następującymi cechami: Kaizen (ciągłe doskonalenie): Podejście japońskie zakłada, że proces ciągłego doskonalenia jest kluczowy dla... (1.1 stron A4)
 • Zasady Just in time - Wyróżnić możemy przede wszystkim następujące zasady: każdy proces jest dostawcą innego procesu; każdy proces jest klientem innego procesu; kierownictwo nie powinno wywierać nacisku na produkcję;... (1.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii