Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

dwuczynnikowa teoria motywacji | podejmowanie decyzji | historia bankowości | zarządzanie przez cele | kwestionariusz | analiza FMEA | controlling w przedsiębiorstwie | innowacje | reengineering | udział w rynku | produkt | paradoks Giffena |

Kanban


  • Just in time - referat - W skład pracy wchodzi: definicja i elementy systemów JiT, Just in time w produkcji, system działania, przyczyny strat powstających w...
    Liczba stron: 19 - ✅Bibliografia

  • Łańcuchy logistyczne w przedsiębiorstwie - Skład pracy: logistyka zaopatrzenia - definicja łańcucha dostaw, zaopatrzenie, misja logistyki zaopatrzenia (schemat), trzy główne fazy przepływów materiałowych, główne problemy...
    Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a w niej m.in. definicje marketingu, 10 podstawowych aspetków nowoczesnego marketingu (aspekt filozoficzny, poznawczy, informacyjny,...
    Liczba stron: 7Nowe artykuły: Artykuł 69 na studia | Zobacz też: Artykuł 104 przeczytany 688 razy