Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
marketing przemysłowy | pomiar ryzyka | zarządzanie personelem | odchylenie standardowe | ocena ryzyka | kredyt hipoteczny | wykłady z marketingu | rynek |

Kody kreskowe


 • Kody kreskowe - referat - Skład pracy: historia powstania oraz zasada działania kodu kreskowego, budowa kodów, zastosowanie kodów kreskowych w klasyfikacji i systematyce towarów, korzyści,...
  Liczba stron: 11 - ✅Bibliografia

 • Opakowania i znakowanie towarów - Skład opracowania: definicja opakowania oraz jego funkcje, logistyczne funkcje opakowania, czynniki decydujące o jakości opakowań i składające się na proces...
  Liczba stron: 6

 • Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z tematem (min. definicja magazynu, magazynowania, gospodarki magazynowej, jednostki ładunkowej, zapasu magazynowego, wyrobu, towaru, surowca,...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Symbol kodu kreskowego - Składa się z zestawu elementów, których struktura wynika z danej symboliki oraz ze znaków czytelnych wzrokowo, przedstawionych graficznie. Kody kreskowe pozwalają na automatyczną identyfikację (AI) i... (0.3 stron A4)
 • Nośniki informacji wykorzystywane w AI towarów - W sprawnym przepływie informacji w gospodarce odgrywa automatyczna identyfikacja. W ostatnich kilkudziesięciu latach używano jako nośników informacji automatycznie sczytywanych: Taśmy lub karty perforowane, Taśmy z... (0.2 stron A4)
 • Kod ciągły nieciągły numeryczny alfanumeryczny - Ze względu na budowę kody można podzielić na: Przerywane, Ciągłe. Kod kreskowy to zestaw znaków graficznych o kontrastujących barwach lub inne ciemne barwy, w postaci ciemnych... (0.2 stron A4)
 • Karta wirtualna - Karta wirtualna (ang. Virtual Card) to nowy rodzaj kart płatniczych opracowanych wyłącznie pod kątem dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty. W ostatnich latach gwałtowny rozwój... (0.8 stron A4)
 • Identyfikacja towarów kodami kreskowymi EAN - Pozszerzanie się rynków zbytu i rosnące wymagania co do nowoczesnego obrotu towarowego zmusiły handlowców do zastosowania nowych sposobów gromadzenia i przesyłania informacji. Gwałtowny rozwój techniki... (0.6 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii