Top strony
Wyszukiwarka serwisu
teoria użyteczności | obsługa klienta | socjometria | wykłady z zarządzania kadrami | rzadkość dóbr | metoda Kanban | zarządzanie kadrami | analiza pionowa bilansu | ekonomiczna wartość dodana | prace licencjackie z makroekonomii | doskonalenie kadr | kanban |

Kody kreskowe


  • Kody kreskowe - referat - Skład pracy: historia powstania oraz zasada działania kodu kreskowego, budowa kodów, zastosowanie kodów kreskowych w klasyfikacji i systematyce towarów, korzyści,...
    Liczba stron: 11 - ✅Bibliografia

  • Opakowania i znakowanie towarów - Skład opracowania: definicja opakowania oraz jego funkcje, logistyczne funkcje opakowania, czynniki decydujące o jakości opakowań i składające się na proces...
    Liczba stron: 6

  • Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z tematem (min. definicja magazynu, magazynowania, gospodarki magazynowej, jednostki ładunkowej, zapasu magazynowego, wyrobu, towaru, surowca,...
    Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia ✅Przypisy