Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

analiza makrootoczenia | budżet państwa | dźwignia finansowa | ROS | zabezpieczenia kredytu | makroekonomia | ekonometria | teoria potrzeb | statystyka matematyczna | teoria XiY | WIBOR | warunkowanie klasyczne |

Konsument


  • Cele i przekonania konsumenta - Praca zaliczeniowa na temat celów i przekonań konsumenta, w tym m.in. model racjonalności wzajemnego oddziaływani Laudana, przyczyny dokonywania zakupów, typy...
    Liczba stron: 5 - ✅Bibliografia

  • Modele zachowań konsumenta - Skład pracy: istota i podstawowe założenia modeli zachowań konsumenta, charakterystyka wybranych modeli wraz z graficznymi schematami modeli (model Nicosii, Howarda...
    Liczba stron: 9

  • Optimum producenta i konsumenta - referat - Skład pracy: podmioty gospodarujące i ich funkcjonowanie (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe), przepływy, teoria zachowań konsumenta, użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, I...
    Liczba stron: 25 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 69 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 81 przeczytany 688 razy