Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
teorie treści | strategia konkurencji Portera | komunikacja w przedsiębiorstwie | podstawy ekonometrii | analiza mikroekonomiczna | metoda delficka | system logistyczny | analiza wskaźnikowa |

Konsument


 • Cele i przekonania konsumenta - Praca zaliczeniowa na temat celów i przekonań konsumenta, w tym m.in. model racjonalności wzajemnego oddziaływani Laudana, przyczyny dokonywania zakupów, typy...
  Liczba stron: 5 - ✅Bibliografia

 • Modele zachowań konsumenta - Skład pracy: istota i podstawowe założenia modeli zachowań konsumenta, charakterystyka wybranych modeli wraz z graficznymi schematami modeli (model Nicosii, Howarda...
  Liczba stron: 9

 • Optimum producenta i konsumenta - referat - Skład pracy: podmioty gospodarujące i ich funkcjonowanie (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe), przepływy, teoria zachowań konsumenta, użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, I...
  Liczba stron: 25 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Konsument w Marketingu - To: podejmowanie decyzji – konsument racjonalny, aktywny zachowania impulsywne – kategoryzacja produktów – decyzji rodzaje kategorii decyzji – w jakich sytuacjach są podejmowane (0.1 stron A4)
 • Determinanty popytu - To: • Dochody konsumentów • Ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych • Przewidywania cen relatywnych ( przewidywania inflacyjne) • Liczba ludności • Gusty i preferencje • Efekt naśladownictwa i demonstracji :... (0.3 stron A4)
 • Teoria zachowań konsumenta - Podstawowym celem działalności konsumenta jest maksymalne zaspokojenie potrzeb. Konsument jest podmiotem gospodarującym, który zaspokaja swoje potrzeby poprzez konsumpcję dóbr i usług. Dobra konsumpcyjne i... (0.3 stron A4)
 • Satysfakcja konsumenta - Konsument zadowolony z jakości nabytego produktu niechętnie kupuje produkty innych firm. Badania przeprowadzone wśród szwedzkich konsumentów wskazują, ze jakość nabytego produktu wpływa na satysfakcję konsumentów,... (0.8 stron A4)
 • Nadwyżka konsumenta - To ta część wartości użyteczności całkowitej, która przypada konsumentowi przy zakupie i konsumpcji q dóbr i za którą konsument nie zapłacił. (0.1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii