Top strony
Wyszukiwarka serwisu
ISO | zachowania konsumenta | proces dystrybucji | zarządzanie strategiczne | metoda scenariuszowa | prezentacje z ubezpieczeń | analiza mikroekonomiczna | kierowanie konfliktem | akcje | funkcja produkcji CES | koszty w logistyce | geografia gospodarcza |

Konsument


  • Cele i przekonania konsumenta - Praca zaliczeniowa na temat celów i przekonań konsumenta, w tym m.in. model racjonalności wzajemnego oddziaływani Laudana, przyczyny dokonywania zakupów, typy...
    Liczba stron: 5 - ✅Bibliografia

  • Modele zachowań konsumenta - Skład pracy: istota i podstawowe założenia modeli zachowań konsumenta, charakterystyka wybranych modeli wraz z graficznymi schematami modeli (model Nicosii, Howarda...
    Liczba stron: 9

  • Optimum producenta i konsumenta - referat - Skład pracy: podmioty gospodarujące i ich funkcjonowanie (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe), przepływy, teoria zachowań konsumenta, użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, I...
    Liczba stron: 25 - ✅Bibliografia