Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
kapitał pracujący | cena równowagi | integracja europejska | marketing polityczny | analiza rentowności | plan promocji | metody selekcji | prezentacje z zarządzania zasobami ludzkimi |

Kontrakty terminowe


 • Nowe produkty bankowe - referat - W pracy omówiono takie produkty jak: home banking, private banking, doradztwo finansowe, certyfikaty depozytowe, Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT), operacje terminowe,...
  Liczba stron: 0 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Polski rynek kapitałowy - Skład pracy: charakterystyka, skład i podział rynku kapitałowego, podział inwestorów rynku kapitałowego, cechy rynku, papiery wartościowe, akcje - definicja i...
  Liczba stron: 19 - ✅Przypisy

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Elementy pracy to: historia i rozwój polskiego rynku kapitałowego, prawa akcjonariuszy, rodzaje akcji, wybrane terminy giełdowe - giełda, papier wartościowy,...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia

 • Bierne operacje bankowe - Skład pracy: funkcje banków, operacyjna działalność banków, operacje bankowe i ich definicja, operacje bierne, źródła środków gromadzonych przez bank w...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Skład opracowania: definicja międzynarodowych stosunków gospodarczych (MSG), cztery podstawowe obszary zainteresowań, funkcje MSG, istota rynku międzynarodowego, definicja rynku, stosunki panujące...
  Liczba stron: 32

Krótkie informacje z Kompendium

 • Wykorzystanie konktraktów terminowych - Kontrakty terminowe wykorzystane są przez inwestorów do trzech celów: • spekulacyjnych - osiągnięcia zysku na zmianie cen kontraktów, kupując kontrakty licząc na wzrost kursu, sprzedając... (0.3 stron A4)
 • Kontrakty terminowe - Kontrakt terminowy (financial futures) jest umową, w której kupujący zobowiązuje się do zakupienia w przyszłości określonego towaru, zwanego instrumentem bazowym. Sprzedający zobowiązuje się natomiast do... (1.4 stron A4)
 • Kontrakty opcyjne - Jest to umowa zawarta pomiędzy nabywcą a sprzedawcą, dająca nabywcy prawo (ale nie obowiązek) zakupu lub sprzedaży określonego instrumentu bazowego, według określonej ceny wykonania i... (0.1 stron A4)
 • Korzyści TQM - Wyróżnić możemy korzyści: 1.Dla Przedsiębiorstw, w postaci: zmniejszenia do minimum kosztów i strat związanych z “brakiem jakości” 2. Dla klientów nabywających wyroby od przedsiębiorstwa stosujących się do... (0.2 stron A4)
 • Planowanie na poziomie taktycznym - Wygląda tak: • na końcu (wyjściu) chcemy mieć: harmonogramy czynności, preliminarze dla kosztów, wydatków oraz budżet. • wejścia to: programy inwestycyjne i produkcyjne, podpisane kontrakty, zdolności produkcyjne,... (0.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii