Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

etyka w biznesie | teoria XiY | rodzaje bezrobocia | historia bankowości | wykłady z międzynarodowych stosunków gospodarczych | teoria zachowań producenta | negocjacje | globalizacja przedsiębiorstw | techniki projekcyjne | produkt narodowy brutto | analiza wrażliwości | WTO |

Leasing


 • Finansowanie przedsiębiorstw - Skład pracy: finansowanie zewnętrzne (własne i obce), finansowanie wewnętrzne, struktura kapitału, cechy i funkcje kapitału własnego i obcego, źródła pozyskiwania...
  Liczba stron: 23 - ✅Bibliografia

 • Nowe produkty bankowe - referat - W pracy omówiono takie produkty jak: home banking, private banking, doradztwo finansowe, certyfikaty depozytowe, Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT), operacje terminowe,...
  Liczba stron: 0 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Rekrutacja - Skład pracy: definicja rekrutacji, rekrutacja ogólna i segmentowa, ogólnych schemat rekrutacji i selekcji, źródła i alternatywy rekrutacji, wewnętrzny i zewnętrzny...
  Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

 • Wykłady z bankowości - opracowanie - Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz i jego funkcje wraz z wyjaśnieniem (miernik wartości, środek cyrkulacji, środek płatniczy - pieniądz...
  Liczba stron: 30Nowe artykuły: Artykuł 34 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 62 dla studentów