Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
dochody i wydatki JST | zarządzanie produkacją | wynagradzanie | siatka kierownicza | krzywa Philipsa | strategia dystrybucji | ocena projektów inwestycyjnych | system motywacyjny |

Leasing


 • Finansowanie przedsiębiorstw - Skład pracy: finansowanie zewnętrzne (własne i obce), finansowanie wewnętrzne, struktura kapitału, cechy i funkcje kapitału własnego i obcego, źródła pozyskiwania...
  Liczba stron: 23 - ✅Bibliografia

 • Nowe produkty bankowe - referat - W pracy omówiono takie produkty jak: home banking, private banking, doradztwo finansowe, certyfikaty depozytowe, Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT), operacje terminowe,...
  Liczba stron: 0 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Rekrutacja - Skład pracy: definicja rekrutacji, rekrutacja ogólna i segmentowa, ogólnych schemat rekrutacji i selekcji, źródła i alternatywy rekrutacji, wewnętrzny i zewnętrzny...
  Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

 • Wykłady z bankowości - opracowanie - Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz i jego funkcje wraz z wyjaśnieniem (miernik wartości, środek cyrkulacji, środek płatniczy - pieniądz...
  Liczba stron: 30

Krótkie informacje z Kompendium

 • Leasing norweski - Leasing norweski to specyficzny rodzaj leasingu, charakterystyczny jak sama nazwa wskazuje dla Norwegii. Polega on na tym, że przedsiębiorstwo leasingujące pobiera od klienta opłatę za... (0.7 stron A4)
 • Leasing pośredni - Leasing pośredni charakteryzuje się tym, że uczestniczą w nim co najmniej trzy podmioty. Pomiędzy producentem i użytkownikiem pojawia się pośrednik, w postaci przedsiębiorstwa leasingowego, a... (0.5 stron A4)
 • Leasing zwrotny - Leasing zwrotny (z ang. sale and lease back) stanowi szczególną odmianę transakcji leasingu finansowego, która wykształciła się w praktyce gospodarczej USA. Istotą transakcji zawieranych tą metodą... (0.5 stron A4)
 • Leasing pracowników - Zamiast zatrudniać osoby na stałe, przedsiębiorstwa w wielu krajach korzystają z leasingu oferowanego przez specjalne firmy. Pracownicy firmy leasingowej 'wypożyczani' są odpłatnie przedsiębiorstwu zgłaszającemu zapotrzebowanie.... (0.4 stron A4)
 • Leasing odnawialny - Niektóre firmy leasingowe wprowadziły zatem tzw. leasing odnawialny. Polega on na tym, że po spłacie ostatniej raty leasingowej stary sprzęt jest odbierany przez finansującego i... (0.4 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii