Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
system finansowy państwa | wykłady z bankowości | gospodarka rynkowa | Adam Smith | mobbing | planowanie | promocja | prezentacje z zarządzania strategicznego |

Losowość składnika losowego


 • Model ekonometryczny - aktywność zawodowa - Przykładowy model ekonometryczny. Zmienne do modelu wybrano metodą pojemności integralnych informacji (metoda Hellwiga). Elementy pracy to: szacowanie parametrów modelu -...
  Liczba stron: 12

 • Projekt ekonometryczny - wyjazdy zagraniczne - Ten projekt (model) ekonometryczny stara się odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki wpływają na ilość wyjazdów turystycznych za granicę. Do badania...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia

 • Model ekonometryczny - przeciętna cena makaronu - Przykładowy model ekonometryczny, w którym zmienną objaśnianą jest przeciętna cena makaronu, z kolei zmienne objaśniające to: cena mąki, cena jajek,...
  Liczba stron: 11

 • Zagadnienia egzaminacyjne z ekonometrii z omówieniem - Zbiór omówionych zagadnień z ekonometrii, a w nich m.in.: ekonometria i jej cele, rodzaje danych statystycznych, zagadnienie przepływów międzygałęziowych, podstawowe...
  Liczba stron: 23

 • Model ekonometryczny - stopa bezrobocia - Przykładowy model ekonometryczny poza obliczeniami, zawiera też podstawowe wiadomości teoretyczne - Twierdzenia Gaussa-Markowa (Metoda najmniejszych kwadratów), weryfikacja modelu ekonometrycznego -...
  Liczba stron: 20

 • Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski - Zmiennymi tego modelu są: wartość polskiego eksportu w mln zł w cenach bieżących, wartość światowego importu, kurs dolara w zł...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Podstawy ekonometrii z przykładami i rozwiązaniami - Zbiór omówionych zagadnień z podstaw ekonometrii, a w nim m.in.: istota ekonometrii jako dyscypliny nauki interdyscyplinarnej, pojęcie oraz elementy modelu...
  Liczba stron: 30

 • Modelowanie ekonometryczne oraz wyznaczenie prognozy - spożycie piwa - Zmienną objaśnianą modelu ekonometrycznego to spożycie piwa w Polsce na jednego mieszkańca. Za zmienne objaśniające przyjęto: miesięczny dochód na 1...
  Liczba stron: 11

 • Model ekonometryczny - przyrost naturalny (przykład) - Model ekonometryczny podzielony jest na część teoretyczną i część praktyczną. Składa się z takich elementów jak: definicja modelu ekonometrycznego, klasyfikacja...
  Liczba stron: 13 - ✅Bibliografia

 • Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Skład pracy: definicja ekonometrii, modelu ekonometrycznego, struktura równania, parametry modelu, zastosowanie modeli ekonometrycznych, klasyfikacja - pod względem wartości poznawczych (modele...
  Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Jak zbudować model ekonometryczny - Mamy pięć etapów budowy modelu ekonometrycznego: • specyfikacja modelu, który obejmuje określenie zmiennych objaśnianych i objaśniających oraz postaci analitycznej modelu (model liniowy o nieliniowy); • zbieranie informacji... (0.9 stron A4)
 • Franszyza redukcyjna - To każdorazowe pomniejszenie odszkodowania o określoną kwotę lub o procent sumy ubezpieczenia. Cel - ma ona wyeliminować pokrywanie strat, które nie mają charakteru losowego –... (0.1 stron A4)
 • Wartość początkowa środka trwałego - Stanowi podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Wartości początkowe środków trwałych są zróżnicowane w zależności od sposobu ich nabycia. Wyróżniamy: cenę nabycia środka trwałego, to... (0.5 stron A4)
 • Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Modele ekonometryczne klasyfikujemy według następujących kryteriów: 1. Liczba równań w modelu (ilość rozpatrywanych zależności) modele jednorównaniowe modele wielorównaniowe 2. Postać analityczna zależności funkcyjnych modelu modele liniowe modele... (0.8 stron A4)
 • Stosunek ubezpieczenia - Stosunkiem ubezpieczenia nazywa się stosunek prawny wiążący firmę ubezpieczeniową z ubezpieczającym, na podstawie którego firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do wypłacenia odszkodowania lub świadczenia w razie... (0.4 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii