Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

badanie rynku | ROS | marketing bezpośredni | kwestionariusz | wykłady z finansów publicznych | płynność finansowa | funkcja Cobba-Douglasa | bankowość elektroniczna | leasing | benchmarking | model Portera | socjometria |

Losowość składnika losowego


 • Model ekonometryczny - aktywność zawodowa - Przykładowy model ekonometryczny. Zmienne do modelu wybrano metodą pojemności integralnych informacji (metoda Hellwiga). Elementy pracy to: szacowanie parametrów modelu -...
  Liczba stron: 12

 • Model ekonometryczny - stopa bezrobocia - Przykładowy model ekonometryczny poza obliczeniami, zawiera też podstawowe wiadomości teoretyczne - Twierdzenia Gaussa-Markowa (Metoda najmniejszych kwadratów), weryfikacja modelu ekonometrycznego -...
  Liczba stron: 20

 • Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski - Zmiennymi tego modelu są: wartość polskiego eksportu w mln zł w cenach bieżących, wartość światowego importu, kurs dolara w zł...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Skład pracy: definicja ekonometrii, modelu ekonometrycznego, struktura równania, parametry modelu, zastosowanie modeli ekonometrycznych, klasyfikacja - pod względem wartości poznawczych (modele...
  Liczba stron: 8 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 28 na studia | Zobacz też: Artykuł 116 przeczytany 688 razy