Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
prace magisterskie z marketingu | obsługa klienta | gospodarka magazynowa | prognoza sprzedaży | papiery wartościowe | alianse strategiczne | strategia | eurodystrybucja |

Macież GE


Krótkie informacje z Kompendium

  • Zalety i wady globalizacji - Globalizacja jest procesem, który wzbudza wiele kontrowersji. Ma ona swoich licznych zwolenników, ale także przeciwników niechętnie nastawionych do niej, są oni nazywani antyglobalistami. Jeśli wśród pierwszych... (1.2 stron A4)
  • Opakowania - Opakowanie pozwala na identyfikację danego produktu, umożliwia jego rozróżnienie wśród tysięcy innych produktów. Zapobiega także zastąpieniu danego produktu towarem konkurencyjnym. Nośność informacyjna opakowania ma ogromne... (0.2 stron A4)
  • Opakowanie a strategia imitacji - Strategia imitacji w kontekście opakowania produktu, może być używana przez firmy jako sposób na wykorzystanie popularności lub rozpoznawalności opakowania konkurencyjnego produktu. Firmy często starają się... (1.1 stron A4)
  • Agregatowy popyt - (lub popyt zagregowany) To łączna ilość towarów, jaką nabywcy decydują się zakupić w danych warunkach. Agregatowy popyt jest malejącą funkcją ogólnego poziomu cen i rosnącą funkcją... (0.2 stron A4)
  • Ryzyko na rynku kapitałowym - Wyróżniamy: 1. ryzyko inwestycyjne (rynkowe) spowodowane wahaniem cen papierów wartościowych. Ryzykowny jest zakup akcji o cenach przewartościowanych, jak i sprzedaż po cenach zaniżonych. Dotyczy szczególnie akcji,... (1.8 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii