Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

finanse gminy | strategie marketingowe | badanie ankietowe | model CAPM | Customer Care | marketing międzynarodowy | proces dystrybucji | lean management | negocjacje | finanse międzynarodowe | łańcuch wartości | Bretton Woods |

Magazyn


  • Dystrybucja towarów w przykładowym przedsiębiorstwie - Skład pracy: cel projektu, ogólne zasady gospodarki magazynowej, definicja magazynu, jego skład i sposoby określania wielkości, podział magazynów i ich...
    Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

  • Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z tematem (min. definicja magazynu, magazynowania, gospodarki magazynowej, jednostki ładunkowej, zapasu magazynowego, wyrobu, towaru, surowca,...
    Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia ✅PrzypisyNowe artykuły: Artykuł 32 na studia | Zobacz też: Artykuł 89 na topie