Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
test Jarque-Bera | analiza finansowa | analiza portfolio | koncepcja 4P | 4P | EAN | strategia cenowa | bancassurance |

Magazyn


 • Dystrybucja towarów w przykładowym przedsiębiorstwie - Skład pracy: cel projektu, ogólne zasady gospodarki magazynowej, definicja magazynu, jego skład i sposoby określania wielkości, podział magazynów i ich...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z tematem (min. definicja magazynu, magazynowania, gospodarki magazynowej, jednostki ładunkowej, zapasu magazynowego, wyrobu, towaru, surowca,...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Koszty magazynowania i obsługi zapasów - Wyróżniamy min. następujące koszty logistyczne: koszty zatrudnienia pracowników amortyzacja budynków a także amortyzacja wyposażenia zużycie materiałów oraz przedmiotów nietrwałych zużycie energii a także paliw remonty... (0.7 stron A4)
 • Metoda kanban - Jest prostym systemem zależnym od kart i palet (kontenerów, pojemników itp.), które to są używane do transportu partii produkcyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami (stanowiskami) produkcyjnymi. Samą... (0.5 stron A4)
 • Dropshipping - co to jest, charakterystyka, historia, zalety i wady - Czym tak właściwie jest ten dropshipping? Zacznijmy od początku czyli od definicji: Dropshipping to jedna z metod prowadzenia biznesu w handlu elektronicznym, która w ostatnich... (3.8 stron A4)
 • Definicja logistyki produkcji - Zgodnie z podziałem logistyki przedsiębiorstw według faz przepływu towaru, logistykę produkcji zlokalizować można między logistyką zaopatrzenia i logistyką dystrybucji, jednocześnie stanowi ona ogniwo łączące między... (1.9 stron A4)
 • Podejście do zapasów w systemie Just in time - Należy zacząć od oczywistego stwierdzenia: z zapasami związane są znaczne koszty. Są to koszty: • magazynowania (m.in. amortyzacja magazynu, jego wyposażenie - np. regały i stojaki,... (2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii