Top strony
Wyszukiwarka serwisu
transformacja systemowa w Posce | konflikt w organizacji | Assessment Center | psychologia w marketingu | doskonalenie pracowników | popyt | socjologia pracy | elastyczność krzyżowa | prace licencjackie z marketingu | traktat z Maastricht | historia bankowości | analiza podaży |

Magazyn


  • Dystrybucja towarów w przykładowym przedsiębiorstwie - Skład pracy: cel projektu, ogólne zasady gospodarki magazynowej, definicja magazynu, jego skład i sposoby określania wielkości, podział magazynów i ich...
    Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

  • Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z tematem (min. definicja magazynu, magazynowania, gospodarki magazynowej, jednostki ładunkowej, zapasu magazynowego, wyrobu, towaru, surowca,...
    Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia ✅Przypisy