Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

ściąga z marketingu międzynarodowego | marketing przemysłowy | paradoks Giffena | Customer Care | ankieta | krzywa Philipsa | logistyka | cykl koniunkturalny | analiza rynku | wartość dodana | strategia marketingowa | struktura organizacyjna |

Magazynowanie


  • Proces dystrybucji - Projekt opisujący przykładowy proces dystrybucji, na podstawie dystrybucji gazety. Skład projektu: charakterystyka przedsiębiorstwa, cel i koszty całkowite dystrybucji, kanały, elementy...
    Liczba stron: 15

  • Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z tematem (min. definicja magazynu, magazynowania, gospodarki magazynowej, jednostki ładunkowej, zapasu magazynowego, wyrobu, towaru, surowca,...
    Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia ✅PrzypisyNowe artykuły: Artykuł 61 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 97 na topie