Top strony
Wyszukiwarka serwisu
logistyka w przedsiębiorstwie | studium przypadku | strategia firmy | Bretton Woods | ocena kondycji finansowej | analiza otoczenia | zarządzanie procesowe | macierz McKinseya | system motywacji | pozycjonowanie produktu | unia europejska | teoria treści |

Magazynowanie


  • Proces dystrybucji - Projekt opisujący przykładowy proces dystrybucji, na podstawie dystrybucji gazety. Skład projektu: charakterystyka przedsiębiorstwa, cel i koszty całkowite dystrybucji, kanały, elementy...
    Liczba stron: 15

  • Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z tematem (min. definicja magazynu, magazynowania, gospodarki magazynowej, jednostki ładunkowej, zapasu magazynowego, wyrobu, towaru, surowca,...
    Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Analiza sytuacji marketingowej - W skład tej obszernej pracy wchodzą takie elementy jak m.in.: analiza sytuacji marketingowej i jej definicja, prognoza dla jednostki strategicznej...
    Liczba stron: 63 - ✅Bibliografia 💎Premium