Top strony
Wyszukiwarka serwisu
EBIT | elastyczność podaży | teoria procesu | marketing w Internecie | system produkcyjny | socjologia | inwestycje | europejski system walutowy | fucje i przejęcia | łańcuch wartości | analiza portfelowa | organizowanie |

Magazynowanie


  • Proces dystrybucji - Projekt opisujący przykładowy proces dystrybucji, na podstawie dystrybucji gazety. Skład projektu: charakterystyka przedsiębiorstwa, cel i koszty całkowite dystrybucji, kanały, elementy...
    Liczba stron: 15

  • Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z tematem (min. definicja magazynu, magazynowania, gospodarki magazynowej, jednostki ładunkowej, zapasu magazynowego, wyrobu, towaru, surowca,...
    Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia ✅Przypisy