Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
wykłady z makroekonomii | ROA | wykłady z marketingu | algorytm transportowy | funkcje organizacji | rachunek kosztów zmiennych | reengineering | łączenie przedsiębiorstw |

Magazynowanie


 • Proces dystrybucji - Projekt opisujący przykładowy proces dystrybucji, na podstawie dystrybucji gazety. Skład projektu: charakterystyka przedsiębiorstwa, cel i koszty całkowite dystrybucji, kanały, elementy...
  Liczba stron: 15

 • Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z tematem (min. definicja magazynu, magazynowania, gospodarki magazynowej, jednostki ładunkowej, zapasu magazynowego, wyrobu, towaru, surowca,...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Analiza sytuacji marketingowej - W skład tej obszernej pracy wchodzą takie elementy jak m.in.: analiza sytuacji marketingowej i jej definicja, prognoza dla jednostki strategicznej...
  Liczba stron: 63 - ✅Bibliografia 💎Premium

Krótkie informacje z Kompendium

 • Baza danych - To zorganizowany tradycyjnie lub komputerowo zbiór danych niezbędnych i koniecznych w procesach decyzyjnych, nie przetworzonych, uporządkowanych w logiczny sposób w formie pozwalającej na ich magazynowanie,... (0.2 stron A4)
 • Analiza techniczno-ekonomiczna - Kkoncentruje się na ocenie rzeczowych i osobowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analizie poddaje się ilość, jakość i strukturę działalności wytwórczej, stopień nowoczesności wytwarzania, wyposażenie i majątek... (0.2 stron A4)
 • Zakres usług spedycyjnych - To m.in.: Sterowanie odbiorem towarów, Ustalenie wielkości dostaw, Organizowanie transportu, Magazynowanie i dysponowanie zapasami, Dostawy na stanowiska pracy, Dystrybucja gotowych towarów, Kontrola jakości, Księgowość, Konfekcjonowanie,... (0.2 stron A4)
 • Usługa logistyczna - to transportowanie i magazynowanie produktu logistycznego o wielkości, postaci, ilości i jakości zgodnej z oczekiwaniami klienta. Warunkiem koniecznym świadczenia usług logistycznych jest połączenie ogniw produkcji,... (0.2 stron A4)
 • Koszty logistyczne a wartość produktu - Czynności podnoszące wartość to: Produkcja i jej racjonalizacja, Reklama. Czynności podnoszące koszty: Produkcja, Magazynowanie, Transport. Istotą logistyki jest więc dążenie do ograniczenia czynności podnoszących koszty i wydłużenie... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii