Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
controlling operacyjny | pomiar ryzyka | metody scenariuszowe | system produkcyjny | studium przypadku | marka produktu | dochody i wydatki budżetu państwa | EAN |

Menedżer


 • Menedżer XXI wieku - Praca porusza następujące zagadnienia: ewolucja roli menedżera i wymaganych kwalifikacji (przywódca, menedżer specjalista, menedżer generalista), zarządzanie a przewodzenie - definicja...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Menedżer w roli lidera zmian - W pracy poruszono takie zagadnienia jak m.in.: cechy organizacji, otoczenie bliższe i otoczenie dalsze organizacji, otoczenie ogólne i celowe, zmiany...
  Liczba stron: 19 - ✅Bibliografia

 • Etyka biznesu - referat - Skład pracy: pochodzenie, historia i znaczenie terminu 'etyka', metody działania w przedmiocie etyki biznesu, działania moralne, Immanuel Kant o etyce,...
  Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

 • Praca menedżera w public relations - W pracy (referacie) znajdziesz omówienie takich zagadnień jak: definicja public relations (PR), wymagania kwalifikacyjne wobec menedżerów public relations, umiejętności przydatne...
  Liczba stron: 13 - ✅Bibliografia

 • Zarządzanie kompetencjami w organizacji - prezentacja - Prezentacja pt. Zarządzanie kompetencjami w organizacji (przedsiębiorstwie) przygotowana na przedmiot Podstawy organizacji i zarządzania. Wykonana została w programie Power Point....
  Liczba stron: 42

Krótkie informacje z Kompendium

 • Sposoby rekrutacji - Menedżer personalny odpowiedzialny za dobór pracowników ma do wyboru kilka sposobów: 1. Samodzielne poszukiwanie kandydatów, z wykorzystaniem marketingu wewnętrznego (np. planu następstw) lub też kontaktów nieformalnych... (0.6 stron A4)
 • Co oznacza termin menedżer (manager)? - Menedżer (z ang. manager) to osoba zarządzająca, która odpowiada za koordynowanie działań, podejmowanie decyzji oraz nadzór nad pracownikami w celu osiągnięcia wyznaczonych celów organizacji. Manager... (0.7 stron A4)
 • Umiejętności menedżerskie - Umiejętności menedżerskie to zbiór umiejętności, które pozwalają na efektywne zarządzanie ludźmi i zasobami organizacji w celu osiągnięcia założonych celów biznesowych. Poniżej kilka kluczowych umiejętności menedżerskich... (1.2 stron A4)
 • Menedżer przywódca jutra wg Stephena Coreya - „Menedżer, przywódca jutra” wg Stephena Corey’a powinien spełniać trzy podstawowe role: • określanie kierunku – tworzenie porywającej wizji i misji, pobudza kulturę ogromnym transcendentalnym poczuciem celu,... (0.5 stron A4)
 • Sytuacyjne podejście do stylów kierowania - Sytuacyjne podejście do stylów kierowania jest fundamentem efektywnego zarządzania, które zakłada, że nie istnieje jeden uniwersalnie skuteczny styl kierowania, który będzie pasował do każdej sytuacji.... (1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii