Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
eurodystrybucja | teorie treści | badanie ankietowe | rentowność przedsiębiorstwa | transport | misja firmy | odchylenie standardowe | analiza mikroekonomiczna |

Merkantylizm


 • Merkantylizm - opracowanie - Opracowanie omawia rozwój i znaczenie merkantylizmu, fazy rozwoju (bulionizm czyli system monetarny i merkantylizm właściwy), wyjaśnia kim byli przedstawiciele merkantylizmu...
  Liczba stron: 8

 • Idea merkantylizmu - Skład opracowania: powstanie idei (od XV wieku, przez wyprawy kolonialne aż do rewolucji cen), przedstawiciele merkantylizmu, istota doktryny - poglądy...
  Liczba stron: 5

 • Merkantylizm w organizacji i zarządzaniu - Skład pracy: pochodzenie nazwy idei, pojęcie i definicja merkantylizmu, bulionizm i jego przedstawiciele (Jean Bodin, Mikołaj Kopernik), neomerkantylizm, odmiany i...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia

 • Historia myśli ekonomicznej - opracowanie - Skład opracowania: rozwój ekonomii od starożytności do współczesności, sylwetki myślicieli, Sokrates, Platon, Pitagoras, Ksenofont, Arystoteles, Epikur, ekonomia w Cesarstwie Rzymskim,...
  Liczba stron: 25

 • Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej - Ponad 60 zagadnień omówionych na zasadzie 'pytanie - odpowiedź', a w nich między innymi: zakres zainteresowania historii myśli ekonomicznej, metodologia,...
  Liczba stron: 29

Krótkie informacje z Kompendium

 • Okresy merkantylizmu - Merkantylizm dzieli się na 2 okresy: • Wczesny – pierwsze podboje i przywożenie pieniędzy w postaci kruszcu. Tych pieniędzy jest tak dużo, że powstaje inflacja. Dopiero... (0.4 stron A4)
 • James Stuart - Był Szkotem. Krytykował merkantylizm. Głosił, że należy ograniczyć wydatki na armię. Żyje i działa w pierwszej połowie XVIII wieku. Wówczas w Europie był spokój, był... (0.7 stron A4)
 • Fizjokratyzm - (gr. physis – natura, przyroda) to prąd ekonomiczny który wyłonił się w XVIII w. jako głos krytyki wobec merkantylistów. Merkantylistyczna polityka doprowadziła do pewnego rozwoju... (1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii