Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

koszty w logistyce | dochód narodowy | organizacja fraktalna | strategia | innowacje | podstawy mikroekonomii | prywatyzacja pośrednia | paradoks Giffena | controlling operacyjny | wykłady z mikroekonomii | testy psychologiczne | przykładowa ankieta |

Mobbing


  • Mobbing - przyczyny i sposoby walki - Skład opracowania: znaczenie i definicja mobbingu, jego przyczyny i sposoby walki, pięć grup cech mobbingu wg Heinza Leymanna, postępowanie i...
    Liczba stron: 15

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat - Skład opracowania: definicja zarządzania zasobami ludzkimi, cele ZZL, rekrutacja (zatrudnianie) i selekcja, Assessment Centre (definicja, zastosowanie, cele), elementy analizy stanowiska,...
    Liczba stron: 20Nowe artykuły: Artykuł 6 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 91 dla przyszłych biznesmenów