Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
instrumenty polityki fiskalnej | marka rodzinna | system produkcyjny | kanban | konflikt | niewidzialna ręka rynku | prezentacje z mikroekonomii | metody scenariuszowe |

Mobbing


  • Mobbing - przyczyny i sposoby walki - Skład opracowania: znaczenie i definicja mobbingu, jego przyczyny i sposoby walki, pięć grup cech mobbingu wg Heinza Leymanna, postępowanie i...
    Liczba stron: 15

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat - Skład opracowania: definicja zarządzania zasobami ludzkimi, cele ZZL, rekrutacja (zatrudnianie) i selekcja, Assessment Centre (definicja, zastosowanie, cele), elementy analizy stanowiska,...
    Liczba stron: 20

Krótkie informacje z Kompendium

  • Definicja mobbingu oraz jego cel - Do lat osiemdziesiątych pojęciem mobbingu badacze opisywali zachowanie grupy mniejszych zwierząt napadających na zwierzę większe i silniejsze od nich. Z upływem czasu pojęcie to znalazło... (1 stron A4)
  • Przyczyny mobbingu w pracy - Przyczyny mobbingu (wg Premper’a i Zuchlag’a) można podzielić na 3 grupy w zależności od tego, kto jest inicjatorem ataku: 1. Przyczyny ataków przełożonych na pracowników (mobbing... (1.1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii