Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
analiza portfolio | transformacja gospodarcza w Polsce | marketing polityczny | ilościowa teoria pieniądza | bilans | koszty zmienne | rodzaje spółek | rachunkowość |

Monetaryzm


 • Krzywa Phillipsa - zależność między bezrobociem a inflacją - Skład pracy: krzywa Phillipsa - omówienie oraz wykres krzywej, wersja zmodyfikowana krzywej Philipsa (wraz z wykresem), Milton Friedman i monetaryści,...
  Liczba stron: 7 - ✅Bibliografia

 • Inflacja - referat - Elementy pracy: definicja inflacji, podziały - inflacja popytowa, kosztowa, strukturalna, otwarta i tłumiona, inflacja pełzająca, krocząca, galopująca, hiperinflacja; monetarystyczna teoria...
  Liczba stron: 6 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Bezrobocie Inflacja Krzywa Phillipsa - Skład pracy: krzywa Philipsa wyrażająca zależność miedzy stopą inflacji a stopą bezrobocia, ruch po krzywej, stagflacja, teoria M. Friedmana i...
  Liczba stron: 5 - ✅Bibliografia

 • Polityka monetarna - referat - Skład pracy: definicja polityki monetarnej, instrumenty polityki pieniężnej (stopa procentowa kredytu refinansowego, rezerw obowiązkowych, rezerw specjalnych, operacje otwartego rynku), strategie,...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej - Ponad 60 zagadnień omówionych na zasadzie 'pytanie - odpowiedź', a w nich między innymi: zakres zainteresowania historii myśli ekonomicznej, metodologia,...
  Liczba stron: 29

 • Wykłady z makroekonomii - Skład opracowania: John Maynard Keynes i jego zwolennicy, interwencjonizm państwowy, stagflacja, teoria równowagi gospodarczej Keynesa - założenia i schemat graficzny;...
  Liczba stron: 14

Krótkie informacje z Kompendium

 • Ilościowa teoria pieniądza Irvinga Fishera - Kształtowanie się ilościowej teorii pieniądza Irvinga Fishera: P x T = M x V gdzie: P – ogólny poziom cen T – masa sprzedawanych towarów i usług (PKB... (0.3 stron A4)
 • Merkantylizm - (XVI –XVII w. z włoskiego mercante - kupiec bogacący się na handlu, handlowiec). Ojczyzną jego są Włochy. Merkantylizm służy klasie i broni jej. Można go... (1.7 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii