Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

równowaga konsumenta | zarządzanie zasobami ludzkimi | prywatyzacja kapitałowa | czynniki wpływające na kurs walutowy | logistyka w przedsiębiorstwie | rynek kapitałowy | kluczowe czynniki sukcesu | cash flow | majątek trwały | planowanie | misja przedsiębiorstwa | spedycja |

Monopol


  • Podstawy mikroekonomii - wykłady - Skład opracowania: problem rzadkości i potrzeby, piramida potrzeb, czynniki produkcji, krzywa możliwości produkcyjnych, ograniczoność zasobów, alokacja, koszt alternatywny, racjonalność, rachunek...
    Liczba stron: 33

  • Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory - Obszerne opracowanie z podstaw mikroekonomii w formie ściągi, wraz z definicjami, wykresami, wzorami a nim m.in: definicja ekonomii, mikroekonomii i...
    Liczba stron: 4Nowe artykuły: Artykuł 82 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 117 na topie