Top strony
Wyszukiwarka serwisu
wnioskowanie statystyczne | majątek przedsiębiorstwa | ocena kondycji finansowej | plan strategiczny | produkt krajowy brutto | mikrootoczenie | socjometria | polityka monetarna | ekonometria | równowaga budżetowa | stopień dźwigni finansowej | cykl życia marki |

Monopol


  • Podstawy mikroekonomii - wykłady - Skład opracowania: problem rzadkości i potrzeby, piramida potrzeb, czynniki produkcji, krzywa możliwości produkcyjnych, ograniczoność zasobów, alokacja, koszt alternatywny, racjonalność, rachunek...
    Liczba stron: 33

  • Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory - Obszerne opracowanie z podstaw mikroekonomii w formie ściągi, wraz z definicjami, wykresami, wzorami a nim m.in: definicja ekonomii, mikroekonomii i...
    Liczba stron: 4