Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
ROS | logistyka w przedsiębiorstwie | prace magisterskie z marketingu | prawa Gossena | funkcja użyteczności | dług publiczny | transformacja gospodarcza w Polsce | koncepcja 4P |

Monopol


 • Podstawy mikroekonomii - wykłady - Skład opracowania: problem rzadkości i potrzeby, piramida potrzeb, czynniki produkcji, krzywa możliwości produkcyjnych, ograniczoność zasobów, alokacja, koszt alternatywny, racjonalność, rachunek...
  Liczba stron: 33

 • Test z mikroekonomii - 270 pytań testowych - 59 stron, na których znajdziesz pytania testowe z mikroekonomii. Jest ich dokładnie 270. Test jest rozwiązany, choć jego autorki proszą,...
  Liczba stron: 59

 • Analiza konkurencyjna firmy Hoop S.A. - Analiza konkurencyjna przedsiębiorstwa z branży spożywczej zajmującego się m.in. produkcją napojów gazowanych. Pracę podzielono na 3 rozdziały. Zawiera ona m.in....
  Liczba stron: 21 - ✅Bibliografia

 • Analiza kosztów produkcji - prezentacja - Prezentacja pt. Analiza kosztów produkcji przygotowana w programie Power Point na przedmiot Mikroekonomia. Prezentacja omawia takie zagadnienia jak m.in.: definicja...
  Liczba stron: 39

 • Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory - Obszerne opracowanie z podstaw mikroekonomii w formie ściągi, wraz z definicjami, wykresami, wzorami a nim m.in: definicja ekonomii, mikroekonomii i...
  Liczba stron: 4

Krótkie informacje z Kompendium

 • Dyskryminacja cenowa - Ma miejsce wówczas, kiedy ten sam produkt sprzedawany jest, w tym samym miejscu i czasie, po różnych cenach. Możliwość stosowania dyskryminacji cenowej przez monopol wymaga... (0.3 stron A4)
 • Monopol a konkurencja doskonała - Porównanie: przedsiębiorstwo konkurencyjne wytwarza w stanie równowagi więcej produkcji, niż monopol (Qk > Qm) cena sprzedaży monopolu jest większa od ceny sprzedaży produktów przedsiębiorstwa doskonale... (1.1 stron A4)
 • Monopol pełny - Jest drugą, skrajną w sensie teoretycznym, sytuacją na rynku. Sytuacja ta ma miejsce wówczas, kiedy w danej gałęzi przemysłu istnieje tylko jedno przedsiębiorstwo wytwarzające produkt... (0.1 stron A4)
 • Konkurencja doskonała - założenia modelu - Sytuacja rynkowa określana mianem konkurencji doskonałej charakteryzuje się tym, że żaden z kupujących i sprzedających nie ma wpływu na cenę. Cena jest wypadkową oferty wszystkich... (0.6 stron A4)
 • Krzywa Philipsa - Krzywa Philipsa to graficzna prezentacja zależności pomiędzy stopą bezrobocia i inflacją płac. Krzywa Philipsa w kształcie zaproponowanym w 1958 roku przez Albana W. Phillipsa jest krzywą... (1.6 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii