Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

marka firmy | zarządzanie logistyczne | mix marketingowy | rentowność kapitału własnego | krańcowa stopa substytucji | analiza pionowa bilansu | WTO | rentowność | uchwalanie budżetu gminy | negocjacje | bilans | rezerwa obowiązkowa |

Neurolingwistyka


  • Komunikacja interpersonalna - referat - Skład pracy: definicja, modele oraz teoretyczne ujęcia komunikowania się, proces komunikowania, komunikacja w świetle koncepcji samoświadomości i teorii analizy transakcyjnej...
    Liczba stron: 14 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 46 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 59 nagrodzony