Top strony
Wyszukiwarka serwisu
WIBOR | bancassurance | wynagradzanie | unia monetarna | wzrost gospodarczy | metody portfelowe | koszty stałe | segmentacja rynku | współczynnik zmienności | pozycjonowanie produktu | podstawy psychologii | wpływ reklamy |

Nlp


  • Mechanizm wpływu reklamy na zachowania konsumenckie - Praca omawiająca wpływ reklamy na zachowanie konsumenta. Zawarto w niej m.in. hierarchię potrzeb wedłum Maslova, model DIPADA (definition, identyfication, proof,...
    Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Komunikacja interpersonalna - referat - Skład pracy: definicja, modele oraz teoretyczne ujęcia komunikowania się, proces komunikowania, komunikacja w świetle koncepcji samoświadomości i teorii analizy transakcyjnej...
    Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia

  • Psychologia reklamy - referat - Skład pracy: siła emocji w reklamie, znaczenie emocji pozytywnych, reklama ukryta, rola emocji negatywnych, metoda 'przed i po', dziecko, zwierzęta,...
    Liczba stron: 30 - ✅Bibliografia