Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
strategia Portera | TQM | analiza grup strategicznych | kapitał pracujący | teoria wyboru konsumenta | test t-studenta | planowanie | modele zachowań konsumenta |

Nlp


 • Mechanizm wpływu reklamy na zachowania konsumenckie - Praca omawiająca wpływ reklamy na zachowanie konsumenta. Zawarto w niej m.in. hierarchię potrzeb wedłum Maslova, model DIPADA (definition, identyfication, proof,...
  Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Komunikacja interpersonalna - referat - Skład pracy: definicja, modele oraz teoretyczne ujęcia komunikowania się, proces komunikowania, komunikacja w świetle koncepcji samoświadomości i teorii analizy transakcyjnej...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia

 • Psychologia reklamy - referat - Skład pracy: siła emocji w reklamie, znaczenie emocji pozytywnych, reklama ukryta, rola emocji negatywnych, metoda 'przed i po', dziecko, zwierzęta,...
  Liczba stron: 30 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Różnice między sprzedażą a marketingiem - Sprzedaż: 1. Najważniejszy jest produkt 2. Najpierw wytwarza się produkt, a następnie martwi się jak go sprzedać 3. Zarządzanie jest ukierunkowane na sprzedaż 4. Planowanie jest krótkookresowe 5. Potrzeby sprzedaży... (0.3 stron A4)
 • Spread - Różnica między ofertą kupna i ofertą sprzedaży nosi nazwę spreadu. Z punktu widzenia gracza na rynku FX im mniejszy spread tym mniejszy koszty zawarcia transakcji... (0.3 stron A4)
 • Analiza gron w analizie konkurencji i zarządzaniu strategicznym - Analiza konkurencji stanowi niezwykle ważny element analizy strategicznej przedsiębiorstwa, rozumianej jako badanie i identyfikowanie obecnych i przyszłych zmian oraz ich tendencji w otoczeniu firmy, a... (2.8 stron A4)
 • Analiza portfelowa - Metody portfelowe stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem są owocem prac koncepcyjnych i praktyki doradczej dużych amerykańskich firm konsultingowych i należą do grupy metod ilościowych. Metody portfelowe... (0.3 stron A4)
 • Metoda klasyfikacji w doborze kadr - Stosowana przy deficycie pracowników na rynku. Pracodawca zatrudnia osoby, które w największym stopniu spełnią oczekiwania pracodawcy. W pierwszym okresie zatrudniania pracodawca stara się poznać możliwości... (0.1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii