Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
dźwignia operacyjna | reengineering | socjologia | system MRP | analiza finansowa | ocena zdolności kredytowej | controlling strategiczny | techniki negocjacyjne |

Non profit


 • Logistyka w organizacjach non profit - referat - Skład pracy: wyjaśnienie czym są organizacje non profit, jaka jest rola logistyki w organizacjach tego typu, automatyczna identyfikacja w służbie...
  Liczba stron: 6 - ✅Bibliografia

 • Organizacje pozarządowe non profit w Polsce - Skład opracowania: prawne podstawy współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, regulacja konstytucyjna, karta Zasad Organizacji Pozarządowych, wolontariat jako jedna z...
  Liczba stron: 14

 • Ekonomiczna wartość dodana - EVA - Skład pracy: definicja, idea i istota EVA (Economic Value Added), korzyści ze stosowania, oczekiwana przez akcjonariuszy stopa zwrotu (wzór), średni...
  Liczba stron: 9 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Organizacja Non profit - Non-profit oznacza po prostu brak zysku. Tak więc, organizacje non-profit to organizacje mające inne cele niż osiąganie zysku. Ale nie oznacza to, że nie muszą... (0.3 stron A4)
 • Cele strategii marketingowej - Wśród celów, jakie mogą decydować o wybraniu konkretnej strategii cenowej przez firmę możemy wyróżnić: • przetrwanie • maksymalny zysk bieżący • maksymalny przychód bieżący • maksymalny wzrost sprzedaży • najwyższa... (0.2 stron A4)
 • Sponsoring w marketingu - Jest formą promocji stosowaną już od wielu lat, która szczególną popularność zdobywa w ostatnim okresie. Jest to celowe działanie podmiotu gospodarczego, który pragnie promować nazwę,... (0.5 stron A4)
 • VeChain - Ogólnie rzecz ujmując jest to platforma oparta o tzw. łańcuch bloków (ang. block chain), oferująca usługę Blockchain-as-a-Service. Z kolei sam Block Chain to zdecentralizowana oraz... (0.9 stron A4)
 • Marketing społeczny - Marketing społeczny to specyficzna dziedzina marketingu, która skupia się na wykorzystaniu narzędzi i strategii marketingowych w celu promowania społecznych zmian, korzyści społecznych lub rozwiązania konkretnych... (1.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii