Top strony
Wyszukiwarka serwisu
wskaźniki du Ponta | analiza opłacalności | techniki projekcyjne | produkt narodowy brutto | wsakźniki du Ponta | warunkowanie klasyczne | analiza konkurencji | teoria treści | ekonomiczna wartość dodana | niewidzialna ręka rynku | wykłady z logistyki | zarządzanie zmianami |

Non profit


  • Logistyka w organizacjach non profit - referat - Skład pracy: wyjaśnienie czym są organizacje non profit, jaka jest rola logistyki w organizacjach tego typu, automatyczna identyfikacja w służbie...
    Liczba stron: 6 - ✅Bibliografia

  • Organizacje pozarządowe non profit w Polsce - Skład opracowania: prawne podstawy współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, regulacja konstytucyjna, karta Zasad Organizacji Pozarządowych, wolontariat jako jedna z...
    Liczba stron: 14

  • Ekonomiczna wartość dodana - EVA - Skład pracy: definicja, idea i istota EVA (Economic Value Added), korzyści ze stosowania, oczekiwana przez akcjonariuszy stopa zwrotu (wzór), średni...
    Liczba stron: 9 - ✅Bibliografia ✅Przypisy