Top strony
Wyszukiwarka serwisu
dobra Giffena | zarządzanie personelem | pomiar ryzyka | 7W | kontrolowanie | przykładowe biznes plany | teorie treści | EBIT | elastyczność cenowa popytu | wariancja | metoda scenariuszowa | ocena projektów inwestycyjnych |

Non profit


  • Logistyka w organizacjach non profit - referat - Skład pracy: wyjaśnienie czym są organizacje non profit, jaka jest rola logistyki w organizacjach tego typu, automatyczna identyfikacja w służbie...
    Liczba stron: 6 - ✅Bibliografia

  • Organizacje pozarządowe non profit w Polsce - Skład opracowania: prawne podstawy współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, regulacja konstytucyjna, karta Zasad Organizacji Pozarządowych, wolontariat jako jedna z...
    Liczba stron: 14

  • Ekonomiczna wartość dodana - EVA - Skład pracy: definicja, idea i istota EVA (Economic Value Added), korzyści ze stosowania, oczekiwana przez akcjonariuszy stopa zwrotu (wzór), średni...
    Liczba stron: 9 - ✅Bibliografia ✅PrzypisyNowe artykuły: Artykuł 16 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 31 nagrodzony