Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
teoria treści | historia gospodarcza | ocenianie pracowników | globalizacja przedsiębiorstw | taktyki negocjacyjne | gotowy plan marketingowy | historia myśli ekonomicznej | konsument |

NPV


 • Podstawy matematyki finansowej - definicje i zadania z rozwiązaniami - Podstawowe definicje i wzory: procent, stopa procentowa, oprocentowanie proste i złożone, kapitalizacja odsetek (dyskretna i ciągła), dyskontowanie wartości przyszłej, wartość...
  Liczba stron: 11

 • Metody oceny projektów inwestycyjnych - Skład pracy: istota i cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa, decyzje inwestycyjne, struktura aktywów, strumienie pieniężne, decyzje finansowe, pojęcie inwestycji i ich...
  Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Rachunek inwestycyjny - Skład opracowania: klasyfikacja inwestycji, kryterium rachunku opłacalności, inwestycyjne przepływy pieniężne, NCF (Net Cash Flow), proste metody oceny finansowej, okres zwrotu...
  Liczba stron: 9

 • Projekt inwestycyjny - Prosty projekt inwestycyjny oparty na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego słodycze. Rozważane jest podjęcie współpracy z jedną z trzech firm. Zyski z...
  Liczba stron: 8

 • Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat - Skład pracy: ryzyko i jego rodzaje, źródła ryzyka w inwestowaniu, metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego, analiza wrażliwości, metody probabilistczno-statystyczne (oczekiwana...
  Liczba stron: 26 - ✅Bibliografia

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • Biznes plan - firma produkująca artykuły ogrodowe - Biznes plan ten napisany został jako uzasadnienie przedsięwzięcia inwestycyjnego, które ma na celu wdrożenie produkcji i eksport wyrobów galanterii ogrodowej...
  Liczba stron: 26

 • Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - Jest to zbiór wzorów i przykładowych zadań, wraz z gotowymi rozwiązaniami, a w nich m.in.: wartość pieniądza w czasie, wartość...
  Liczba stron: 24

 • Wartość pieniądza w czasie (teoria i przykładowe zadania z rozwiązaniami) - prezentacja - Prezentacja programu Power Point omawiająca teorię wartości pieniądza w czasie, popartą przykładami i zadaniami z rozwiązaniami. Prezentacja zawiera omówienia takich...
  Liczba stron: 43

 • Inwestycje jako warunek rozwoju przedsiębiorstw - Elementy pracy to: definicja inwestycji, przedsięwzięcia inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego, obiektu inwestycyjnego; podział inwestycji (wraz ze schematem), inwestycje rzeczowe, finansowe, niematerialne,...
  Liczba stron: 30 - ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Ofensywne strategie marketingowe wg. P. F. Druckera - Zdaniem Druckera "każda strategia nacechowana jest odmiennym ładunkiem podejmowanego przez firmę ryzyka i charakteru otoczenia". Wyróżnił on cztery typy strategii: Strategia "być pierwszym i najlepszym" -... (1.7 stron A4)
 • Ocena zdolności kredytowej osoby fizycznej (credit scoring) - Jednym z zasadniczych sposobów ograniczania ryzyka kredytowego jest rzetelne badanie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy i stosownie do uzyskanych wyników podejmowanie właściwych decyzji kredytowych. Warunkiem udzielenia kredytu... (1.6 stron A4)
 • Cechy dobrego kierownika - Cech tych jest bardzo wiele, ale do podstawowych cech dobrego kierownika zaliczyć możemy: skłonność do współpracy umiejętność wczuwania się w sytuację pracowników (empatia) inicjatywa, aktywność,... (0.5 stron A4)
 • Cele wyceny nieruchomości - Wyceny dokonuje się najczęściej na cele: podatkowe - np. podatek katastralny; związane z naliczaniem opłat; transfer praw (kupno, sprzedaż, najem, dzierżawa); udzielenie kredytu; związane z... (0.2 stron A4)
 • Teoria X i teoria Y Douglasa McGregora - Twórcą kolejnej teorii związanej z motywacją, określanej jako teoria X i teoria Y, jest Douglas McGregor. Przeprowadził on analizę sposobu postępowania kierowników z pracownikami. Według niego... (1.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii