Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
strategia promocji | struktura organizacyjna | motywacja pracowników | lean management | metoda XYZ | strategie produktowe | analiza czynnikowa | transformacja gospodarcza w Polsce |

Oligopol


 • Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory - Obszerne opracowanie z podstaw mikroekonomii w formie ściągi, wraz z definicjami, wykresami, wzorami a nim m.in: definicja ekonomii, mikroekonomii i...
  Liczba stron: 4

 • Analiza konkurencyjna firmy Hoop S.A. - Analiza konkurencyjna przedsiębiorstwa z branży spożywczej zajmującego się m.in. produkcją napojów gazowanych. Pracę podzielono na 3 rozdziały. Zawiera ona m.in....
  Liczba stron: 21 - ✅Bibliografia

 • Analiza kosztów produkcji - prezentacja - Prezentacja pt. Analiza kosztów produkcji przygotowana w programie Power Point na przedmiot Mikroekonomia. Prezentacja omawia takie zagadnienia jak m.in.: definicja...
  Liczba stron: 39

Krótkie informacje z Kompendium

 • Identyfikacja konkurencji przedsiębiorstwa - W oparciu o stopień substytucyjności produktu można wyróżnić cztery rodzaje konkurencji: - w ramach marki: to inne przedsiębiorstwa oferujące zbliżony produkt i serwis dla tych samych... (1.4 stron A4)
 • Konkurencja doskonała - założenia modelu - Sytuacja rynkowa określana mianem konkurencji doskonałej charakteryzuje się tym, że żaden z kupujących i sprzedających nie ma wpływu na cenę. Cena jest wypadkową oferty wszystkich... (0.6 stron A4)
 • Rodzaje rynku - Podział: 1. Ze względu na rodzaj wymienialnych towarów - rynek dóbr konsumpcyjnych - rynek pracy - rynek ziemi - rynek pieniężny - rynek kapitału finansowego (akcje, obligacje) - rynek tytułów prawnych 2. Ze... (0.7 stron A4)
 • Rynek niedoskonały - Rynek niedoskonały w kontekście ekonomii oznacza, że nie spełnia on warunków doskonałej konkurencji. W teorii ekonomicznej istnieją różne formy rynku, a rynek niedoskonały występuje, gdy... (0.9 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii