Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
reengineering | podstawy ekonomii | wskaźniki płynności finansowej | wartościowanie pracy | strategie marketingowe | metoda fmea | analiza wskaźnikowa bilansu | leasing |

Opakowania


 • Opakowania i znakowanie towarów - Skład opracowania: definicja opakowania oraz jego funkcje, logistyczne funkcje opakowania, czynniki decydujące o jakości opakowań i składające się na proces...
  Liczba stron: 6

 • Plan promocji wody mineralnej - projekt - Przykładowy plan promocji: cele przedsiębiorstwa, cele promocji, budżet, opis produktu, dystrybucja, termin trwania kampanii promocyjnej, adresaci (odbiorcy) promocji i sposób...
  Liczba stron: 8

 • Merchandising - referat - Skład pracy: pojęcie merchandisingu i jego instrumenty (strukturyzacji, działania, narzędzia komunikacji), instrumenty działania (asortyment, opakowania, marka, rabaty, warunki sprzedaży, marża),...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia

 • Zagadnienia na egzamin z marketingu - Ponad 60 omówionych zagadnień egzaminacyjnych z marketingu, a w nich m.in.: istota marketingu, definicje, orientacja marketingowa i orientacja produkcyjna oraz...
  Liczba stron: 24

 • Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna, ujęcie klasyczne, Philipa Kotlera), zarządzanie marketingowe, orientacja produkcyjna, sprzedażowa, marketingowa, marketing-mix McCarthyego (koncepcja 4P...
  Liczba stron: 22

Krótkie informacje z Kompendium

 • Definicja opakowania - Pod pojęciem opakowania rozumie się dającą się oddzielić powłokę pakowanego towaru, mającą go chronić i zabezpieczać przed wpływami otoczenia oraz oddziaływaniem energii mechanicznej w... (0.5 stron A4)
 • Kryteria podziału opakowań - To m.in.: - zasadnicza funkcja, jaką spełnia opakowanie w stosunku do zawartości - materiał, z którego wykonane są główne elementy konstrukcji opakowania - punkt widzenia ekologii - przemysł użytkujący... (0.2 stron A4)
 • Opakowanie a strategia imitacji - Strategia imitacji w kontekście opakowania produktu, może być używana przez firmy jako sposób na wykorzystanie popularności lub rozpoznawalności opakowania konkurencyjnego produktu. Firmy często starają się... (1.1 stron A4)
 • Strategia imitacji - Strategia imitacji to podejście, w którym firma wprowadza na rynek produkt, który przypomina oryginalny produkt innej firmy lub własny produkt, ale w nowym opakowaniu. Celem... (0.6 stron A4)
 • Opakowania i ich funkcje - Opakowanie jest to wyrób posiadający odpowiednią konstrukcję, ma za zadanie ochronę produktu opakowanego przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (lub szkodliwym oddziaływaniem produktu), umożliwia przemieszczenie produktów... (0.4 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii