Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
zarządzanie kadrami | teoria wyboru konsumenta | rentowność przedsiębiorstwa | psychologia osobowości | ERP II | prezentacje z finansów | hipoteza | socjologia |

Operacje repo


 • Bierne operacje bankowe - Skład pracy: funkcje banków, operacyjna działalność banków, operacje bankowe i ich definicja, operacje bierne, źródła środków gromadzonych przez bank w...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia

 • Czynne operacje banku komercyjnego - Skład opracowania: rodzaje operacji bankowych, operacje bierne i pośredniczące - definicje, kredyty i ich rodzaje (kredyt obrotowy, inwestycyjny, w rachunku...
  Liczba stron: 17

 • Polityka pieniężna banku centralnego w latach 1989 - 2005 - Praca omawia politykę pieniężną NBP, a składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy z nich to rozdział typowo teoretyczny. Drugi to...
  Liczba stron: 24 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Podstawy bankowości - wykłady - Podstawowe informacje związane z bankowością: pieniądz, jego cechy, funkcje oraz formy, kreacja i popyt na pieniądz, bank i jego rola,...
  Liczba stron: 33

 • Rola banku centralnego - referat - Skład pracy: rewolucja w usługach finansowych a rola banku centralnego w latach dziewięćdziesiątych, definicja i cechy banku centralnego, role i...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia

 • Test na egzamin z bankowości - Przykładowe pytania testowe na egzamin z bankowości. Bardzo obszerny zbiór pytań, a w nich pytania dotyczące takich zagadnień jak m.in.:...
  Liczba stron: 24

 • Pieniądz i polityka monetarna - Skład opracowania: definicja pieniądza, jego funkcje, ilość pieniądza w obiegu (wzór), popyt na pieniądz, klasyczna wersja ilościowej teorii pieniądz (podejście...
  Liczba stron: 12

 • Nowe produkty bankowe - referat - W pracy omówiono takie produkty jak: home banking, private banking, doradztwo finansowe, certyfikaty depozytowe, Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT), operacje terminowe,...
  Liczba stron: 0 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Polityka monetarna - referat - Skład pracy: definicja polityki monetarnej, instrumenty polityki pieniężnej (stopa procentowa kredytu refinansowego, rezerw obowiązkowych, rezerw specjalnych, operacje otwartego rynku), strategie,...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • Podstawy ekonometrii z przykładami i rozwiązaniami - Zbiór omówionych zagadnień z podstaw ekonometrii, a w nim m.in.: istota ekonometrii jako dyscypliny nauki interdyscyplinarnej, pojęcie oraz elementy modelu...
  Liczba stron: 30

Krótkie informacje z Kompendium

 • Operacje otwartego rynku - podział - Wyróżniamy: I. operacje warunkowe (krótkoterminowe) a) operacje warunkowego zakupu b) operacje warunkowej sprzedaży II. operacje bezwarunkowe a) operacje bezwarunkowego zakupu c) operacje bezwarunkowej sprzedaży OPERACJE WARUNKOWEGO ZAKUPU (REPO) Polegają na tym, że Bank... (0.5 stron A4)
 • Instrumenty rynku pieniężnego - Główne instrumenty to: lokaty międzybankowe (depozyty międzybankowe) certyfikaty depozytowe ( bankowe papiery wartościowe) krótkoterminowe papiery dłużne operacje repo, reverse repo, sell-buy- back, buy-sell-back weksle i... (0.2 stron A4)
 • REPO - (ang. repurchase agreement), czyli operacje warunkowego zakupu, polegają na warunkowym zakupie przez bank centralny (NBP) papierów wartościowych od banku komercyjnego. Bank komercyjny, sprzedając papiery wartościowe... (0.3 stron A4)
 • Operacje reverse repo - Polegają na tym, że Bank Centralny sprzedaje papiery wartościowe Bankom Komercyjnym zobowiązując je do ich odsprzedaży po określonej cenie w określonym terminie. Są one odpowiednikiem... (0.2 stron A4)
 • Operacje repo - istota - Polegają na tym, że Bank centralny kupuje papiery wartościowe od Banków Komercyjnych zobowiązując się do ich odkupienia po określonej cenie i w określonym terminie. Są... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii