Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
kredyt | fazy cyklu koniunkturalnego | mobbing | wykłady z marketingu międzynarodowego | przykładowa ankieta | system MRP | prezentacje z finansów | misja przedsiębiorstwa |

Optimum Pareto


 • Ekonomia matematyczna cz. 3 - Zawartość opracowania: model Edgwortha, Optimum Pareto, krzywa kontraktów. (3 strony)
  Liczba stron: 3

 • Metoda ABC - Activity Based Costing - Skład pracy: ewolucja historyczna metod zarządzania, zarządzanie produkcją, elementy systemu produkcji wg I. Durlika, metoda ABC i zasada Pareto, zależność...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii - Skład opracowania: potrzeby źródłem gospodarowania - definicja potrzeby, rodzaje potrzeb, cechy potrzeb, podział dóbr, usług oraz zasobów i środków pracy,...
  Liczba stron: 20

 • Zarządzanie produkcją - zagadnienia - Skład opracowania: rodzaje przemysłowych procesów produkcyjnych, zarządzanie produkcją (operacjami) jako proces podejmowania decyzji, planowanie produktu – cykl życia produktu (wraz...
  Liczba stron: 19

 • Metoda simplex - zadania z programowania liniowego - Teoretyczne założenia, na których oparta jest metoda simplex, opisa bazowego planu zadania, tabela metody simplex, przekształcenia tabeli, kryteria optymalności, a...
  Liczba stron: 9

 • Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami 2 - Rozwiązania zadań z mikroekonomii, a w nich między innymi: pytania testowe, ograniczenia budżetowe, dochód, koszyki dóbr, krzywa obojętności, proporcja konsumpcji,...
  Liczba stron: 12

 • Optimum producenta i konsumenta - referat - Skład pracy: podmioty gospodarujące i ich funkcjonowanie (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe), przepływy, teoria zachowań konsumenta, użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, I...
  Liczba stron: 25 - ✅Bibliografia

 • Podstawy socjologii - Definicje, zagadnienia, krótkie charakterystyki myślicieli (Platon, Arystoteles, Św. Augustyn, Tomasz z Akwinu, Nicolo Machiavelli, Tomasz Morus), prekursorzy i narodziny socjologii...
  Liczba stron: 26

 • Plan marketingowy producenta napojów chłodzących - Skład planu marketingowego: streszczenie - główne cele i zamierzenia, istota przedsięwzięcia, korzyści, koszty, nakłady oraz zyski, źródła, wysokość i warunki...
  Liczba stron: 55

 • Zarządzanie marketingowe - zagadnienia - Skład opracowania: struktura zarządzania przedsiębiorstwem (3 wymiary), fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstwa, marketing a zarządzanie marketingiem (ZM), funkcje i proces ZM...
  Liczba stron: 19

 • Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z tematem (min. definicja magazynu, magazynowania, gospodarki magazynowej, jednostki ładunkowej, zapasu magazynowego, wyrobu, towaru, surowca,...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Analiza ABC - czyli analiza Pareto jest systematycznym i strukturalnym podejściem do rozróżnienia pomiędzy „ważnym", ale nielicznym, a „nieważnym", ale licznym. Zasada Pareto jest to prawidłowość określana mianem "zasada... (0.4 stron A4)
 • Analiza Pareto-Lorenza - Analiza Pareto - Lorenza jest narzędziem służącym do nadawania wartości czynnikom wywołującym określony problem. Istota metody opiera się na pracy włoskiego ekonomisty Vilfredo Pareto, który... (1 stron A4)
 • Optimum w sensie Patero - Sformułowane przez włoskiego ekonomistę Patero warunki optymalnej alokacji zasobów, zapewniające maksymalizacje dobrobytu. Zachodzi ono wtedy, gdy zasoby ekonomiczne i produkcja są alokowane w zastosowaniach w... (0.2 stron A4)
 • Zastosowanie wykresu Pareto-Lorenza - Wykresy Pareto-Lorenza pokazują jasno, w którym kierunku należy podejmować działania naprawcze, by uzyskać maksymalny efekt, a także co należy pomijać, na czym zbędnie się nie... (1.1 stron A4)
 • Na czym polega ekonomiczna zasada gospodarczości? - Zasadę gospodarności formułuje się w dwóch równoważnych wariantach, jako: - zasadę największej wydajności (maksymalizacja efektu) zasadę oszczędności środków (minimalizacji nakładu) Jest to ogólna zasada racjonalnego postępowania... (1.7 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii