Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
europejski system walutowy | geografia ekonomiczna | funkcja CES | metoda Hellwiga | metody selekcji | metoda Kanban | rekrutacja | testy psychologiczne |

Optymalna partia dostaw


 • Sterowanie zapasami - opracowanie z przykładem - Skład opracowania: pojęcie zapasów, podział, powody utrzymywania zapasów, operatywne narzędzia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach, optymalna partia zamówienia / zakupu (wzór,...
  Liczba stron: 12

 • Logistyka - ściąga z zagadnień - Ściąga z zagadnień dotyczących logistyki, a w nie m.in.: co to jest logistyka, czym się zajmuje i jakie są...
  Liczba stron: 1

 • Łańcuch dostaw oraz wartość dodana w logistyce - Skład opracowania: zarządzanie łańcuchem dostaw jako element strategii firmy, strategia zintegrowanego łańcucha dostaw, logistyka a...
  Liczba stron: 22

 • Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji a sferą konsumpcji, przyczyny utrzymywania zapasów, problemy decyzyjne, procesy jakimi zajmuje się logistyka, działania...
  Liczba stron: 22

 • Łańcuchy logistyczne w przedsiębiorstwie - Skład pracy: logistyka zaopatrzenia - definicja łańcucha dostaw, zaopatrzenie, misja logistyki zaopatrzenia (schemat), trzy główne fazy przepływów materiałowych, główne problemy...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami - Rozwiązania zadań z mikroekonomii a w nich między innymi: koszyk popytu, efekt substytucyjny, efekt dochodowy, popyt netto, konsumpcja optymalna, nachylenie...
  Liczba stron: 11

 • Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - Praca omawia następujące zagadnienia: ERP (Enterprise Resource Planning) czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa - cechy, elementy i wady ERP; zintegrowane łańcuchy...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia

 • Zarządzanie produkcją - zagadnienia - Skład opracowania: rodzaje przemysłowych procesów produkcyjnych, zarządzanie produkcją (operacjami) jako proces podejmowania decyzji, planowanie produktu – cykl życia produktu (wraz...
  Liczba stron: 19

 • Ściąga z logistyki - Zawartość opracowania to m.in.: definicja logistyki, łańcucha dostaw i łańcucha logistycznego, pytania, na które stara się dać odpowiedź logistyka, podstawowe...
  Liczba stron: 5

 • Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z tematem (min. definicja magazynu, magazynowania, gospodarki magazynowej, jednostki ładunkowej, zapasu magazynowego, wyrobu, towaru, surowca,...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a w niej m.in. definicje marketingu, 10 podstawowych aspetków nowoczesnego marketingu (aspekt filozoficzny, poznawczy, informacyjny,...
  Liczba stron: 7

Krótkie informacje z Kompendium

 • Partia produkcyjna - To zbiór prostych elementów wykorzystywanych na stanowisku roboczym przy jednorazowym nakładzie czasu t. Partie produkcyjne mogą być dzielone na partie transportowe Podział ten jest uzależniony od... (0.1 stron A4)
 • Wymiana handlowa - Obejmuje wymianę produktów lub usług. Na ten aspekt stosunków handlowych składają się takie działania, jak: prowadzenie negocjacji (uzgadnianie technologii, terminów dostaw, warunków płatności, zasad rozstrzygania... (0.2 stron A4)
 • Zarządzanie zapasem - Wymaga ustalenia bezpiecznego poziomu zapasów, zapewniającego ciągłość procesów gospodarczych, tj. ciągłość sprzedaży i produkcji. Zadaniem analizy finansowej jest ustalenie optymalnej wielkości partii dostaw, zapewniającej minimalizację... (0.3 stron A4)
 • Supply chain management - Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM - Supply chain management), jest określeniem, które zyskało znacznie na popularności pod koniec lat 80, ale do tej pory wzbudza kontrowersje.... (0.3 stron A4)
 • Zintegrowany łańcuch dostaw - W dzisiejszym globalnym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, efektywność łańcucha dostaw jest kluczowym elementem sukcesu firmy. Zintegrowany Łańcuch Dostaw (ZŁD) to podejście, które zakłada strategiczną koordynację... (1.8 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii