Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
corporate identity | system finansowy państwa | prezentacje z analizy finansowej | etyka | analiza ryzyka | elastyczność krzyżowa | negocjacje | wzór biznes planu |

Outsourcing


 • Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw - W skład tego opracowania wchodzą takie zagadnienia jak m.in.: istota (definicja) outsourcingu, warianty przedsięwzięć restrukturyzacyjnych związanych z optymalizacją zakresu funkcji...
  Liczba stron: 16

 • Outsourcing - referat - Referat z bibliografią i przypisami, który porusza takie zagadnienia jak m.in.: geneza i definicja outsourcingu (outside-resource-using), outsourcing wewnętrzny i zewnętrzny,...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Outsourcing - Skład opracowania: definicja outsourcingu, korzyści z wprowadzenia umowy outsourcingowej, jej powodzenie, etapy wdrożenia, główne elementy, wady umów, działalność przykładowej firmy....
  Liczba stron: 9

 • Lean management i Outsourcing - Prezentacja - Prezentacja z zarządzania jakością przygotowana w Power Point na temat dwóch koncepcji tego zarządzania: lean management oraz outsourcing. W prezentacji...
  Liczba stron: 32 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat - Skład opracowania: definicja zarządzania zasobami ludzkimi, cele ZZL, rekrutacja (zatrudnianie) i selekcja, Assessment Centre (definicja, zastosowanie, cele), elementy analizy stanowiska,...
  Liczba stron: 20

 • Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - Praca omawia następujące zagadnienia: ERP (Enterprise Resource Planning) czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa - cechy, elementy i wady ERP; zintegrowane łańcuchy...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Outsourcing kontraktowy (zewnętrzny) - Outsourcing kontraktowy, znany również jako outsourcing zewnętrzny, to praktyka polegająca na powierzeniu przez firmę części swojej działalności lub procesów zewnętrznemu dostawcy usług na podstawie umowy.... (1.2 stron A4)
 • Outsourcing kapitałowy (wewnętrzny) - Outsourcing kapitałowy znany również jako outsourcing wewnętrzny, odnosi się do praktyki polegającej na przekazaniu przez firmę zarządzania kapitałem lub zasobami finansowymi związanymi z inwestycjami lub... (1.3 stron A4)
 • Outsourcing - definicja koncepcji, efekty, wady i zalety - Termin outsourcingu pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem wyrażenia outsider-resource-using, tzn. wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Outsourcing to strategia zarządzania, która polega na przekazywaniu przez przedsiębiorstwo niektórych... (2.5 stron A4)
 • Podstawowe założenia nowoczesnych koncepcji zarządzania - Koncepcja zarządzania – jest to swego rodzaju całościowy pomysł na zarządzanie organizacjami. Obecnie współczesne koncepcje mają charakter uniwersalny i wszechstronny tzn. ich autorzy (firmy doradcze,... (3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii