Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
system MRP | sponsoring | teoria potrzeb | ekonometria | prace magisterskie z zarządzania | karty płatnicze | podstawy ekonomii | corporate identity |

Paradoks Giffena


 • Ekonomia matematyczna cz. 2 - Zawartość opracowania: model zachowania konsumenta, funkcja popytu konsumpcyjnego, zamienialność dóbr, budżet dostosowany (+przykład), dobra luksusowe, dobra Giffena, paradoks Giffena i...
  Liczba stron: 7

 • Pytania testowe z mikroekonomii - Ponad 160 pytań testowych na egzamin z badania rynku, a w nich m.in.: barometr rynku, bariery wejścia na rynek producentów...
  Liczba stron: 16

 • Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii - Opracowanie omawia zagadnienia na zasadzie definicji, krótko i zwięźle. Znajdują się tam m.in. takie zagadnienia jak: rzadkość, podział dóbr, rynek...
  Liczba stron: 10

 • Rynek i mechanizm rynkowy - definicje wykresy i testy - Bardzo ciekawe opracowanie tematu Rynku i mechanizmu rynkowego. Całość składa się ze zbioru definicji, omówionych zagadnień związanych z tematem, z...
  Liczba stron: 29

 • Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii - Skład opracowania: potrzeby źródłem gospodarowania - definicja potrzeby, rodzaje potrzeb, cechy potrzeb, podział dóbr, usług oraz zasobów i środków pracy,...
  Liczba stron: 20

 • Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej - 70 pytań z ekonomii matematycznej wraz z odpowiedziami, a w nich między innymi: koszyki dóbr i odległość między nimi, działania...
  Liczba stron: 14

 • Definicje z mikroekonomii - Zbiór ponad 120 definicji i pojęć z podstaw ekonomii i mikroekonomii, a w nim takie pojęcia jak m.in.: rzadkość, koszt,...
  Liczba stron: 12

 • Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory - Obszerne opracowanie z podstaw mikroekonomii w formie ściągi, wraz z definicjami, wykresami, wzorami a nim m.in: definicja ekonomii, mikroekonomii i...
  Liczba stron: 4

 • Wykłady z mikroekonomii - Zawartość opracowania: podstawowe definicje jako wstęp do ekonomii, zasoby i potrzeby, krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji), rynek i jego elementy,...
  Liczba stron: 25

Krótkie informacje z Kompendium

 • Paradoks Veblena - Paradoks Veblena to zjawisko, w którym wzrost ceny towaru prowadzi do wzrostu popytu na ten towar. Nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego ekonomisty Thorsteina Veblena, który... (0.6 stron A4)
 • Efekt Veblena (Efekt snoba) - Dotyczy produktów luksusowych. Wzrost ceny tych dóbr powoduje wzrost popytu - są chętniej nabywane przez określoną grupę osób, chcącą się w ten sposób wyróżnić spośród... (0.2 stron A4)
 • Paradoksy w ekonomii - Giffena: niskie zbiory wywołały wzrost cen chleba, co jednak nie spowodowało spadku jego konsumpcji, lecz wręcz przeciwnie. Tłumaczy się to skromnymi budżetami, które uniemożliwiały zakup... (0.2 stron A4)
 • Elastyczność cenowa popytu - (PED, price elasticity demand) określa stopień zmiany (wrażliwość) popytu na dobro na skutek zmiany jego ceny. (PED, price elasticity demand) określa stopień zmiany (wrażliwość) popytu na... (0.3 stron A4)
 • Charakterystyka przemian w Polsce w latach 1990-1996 - W 1989 r. w Polsce zapoczątkowano okres przemian ustrojowo-gospodarczych. Rozpoczęto budowę demokratycznego państwa opierającego swoją gospodarkę o zasady gospodarki rynkowej. Jedną z najważniejszych zmian było... (1.6 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii