Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
prawa Gossena | operacje repo | badania marketingowe | kurs walutowy | GATT | WIBOR | innowacje | krzywa popytu |

Pareto


 • Ekonomia matematyczna cz. 3 - Zawartość opracowania: model Edgwortha, Optimum Pareto, krzywa kontraktów. (3 strony)
  Liczba stron: 3

 • Metoda ABC - Activity Based Costing - Skład pracy: ewolucja historyczna metod zarządzania, zarządzanie produkcją, elementy systemu produkcji wg I. Durlika, metoda ABC i zasada Pareto, zależność...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Zarządzanie produkcją - zagadnienia - Skład opracowania: rodzaje przemysłowych procesów produkcyjnych, zarządzanie produkcją (operacjami) jako proces podejmowania decyzji, planowanie produktu – cykl życia produktu (wraz...
  Liczba stron: 19

 • Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii - Skład opracowania: potrzeby źródłem gospodarowania - definicja potrzeby, rodzaje potrzeb, cechy potrzeb, podział dóbr, usług oraz zasobów i środków pracy,...
  Liczba stron: 20

 • Podstawy socjologii - Definicje, zagadnienia, krótkie charakterystyki myślicieli (Platon, Arystoteles, Św. Augustyn, Tomasz z Akwinu, Nicolo Machiavelli, Tomasz Morus), prekursorzy i narodziny socjologii...
  Liczba stron: 26

 • Plan marketingowy producenta napojów chłodzących - Skład planu marketingowego: streszczenie - główne cele i zamierzenia, istota przedsięwzięcia, korzyści, koszty, nakłady oraz zyski, źródła, wysokość i warunki...
  Liczba stron: 55

 • Zarządzanie marketingowe - zagadnienia - Skład opracowania: struktura zarządzania przedsiębiorstwem (3 wymiary), fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstwa, marketing a zarządzanie marketingiem (ZM), funkcje i proces ZM...
  Liczba stron: 19

 • Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z tematem (min. definicja magazynu, magazynowania, gospodarki magazynowej, jednostki ładunkowej, zapasu magazynowego, wyrobu, towaru, surowca,...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Analiza ABC - czyli analiza Pareto jest systematycznym i strukturalnym podejściem do rozróżnienia pomiędzy „ważnym", ale nielicznym, a „nieważnym", ale licznym. Zasada Pareto jest to prawidłowość określana mianem "zasada... (0.4 stron A4)
 • Analiza Pareto-Lorenza - Analiza Pareto - Lorenza jest narzędziem służącym do nadawania wartości czynnikom wywołującym określony problem. Istota metody opiera się na pracy włoskiego ekonomisty Vilfredo Pareto, który... (1 stron A4)
 • Zastosowanie wykresu Pareto-Lorenza - Wykresy Pareto-Lorenza pokazują jasno, w którym kierunku należy podejmować działania naprawcze, by uzyskać maksymalny efekt, a także co należy pomijać, na czym zbędnie się nie... (1.1 stron A4)
 • Zasada Pareto (80/20) - Twórcą zasady Pareto był Markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto, włoski ekonomista i socjolog. Był współtwórcą tzw. lozańskiej szkoły w ekonomii. Od 1893 roku był on... (2.3 stron A4)
 • Strategia wysoko zyskownego klienta w logistyce - Strategia wysoko zyskownego klienta to odmiana strategii doboru klienta, której głównym celem jest eliminacja nabywców powodujących wysokie koszty obsługi. Strategia może być nawet bardziej dominującą... (0.5 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii