Top strony
Wyszukiwarka serwisu
wartościowanie pracy | dochody gminy | analiza konkurencyjności | sponsoring | użyteczność | produkty bankowe | makroekonomia | psychologia w marketingu | finansowanie przedsiębiorstw | analiza ekonomiczna | cykl życia produktu | proces produkcyjny |

PHARE


  • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin - Skład pracy: gmina jako podstawowa jednostka samorządowa, samorząd gminy w okresie II RP, samorząd terytorialny po II wojnie światowej, samorządność...
    Liczba stron: 37 - ✅Bibliografia ✅PrzypisyNowe artykuły: Artykuł 9 Nowy | Zobacz też: Artykuł 23 dla studentów