Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
kapitał obrotowy | misja przedsiębiorstwa | funkcje pieniądza | system informacji marketingowej | strategia promocji | activity based costing | cele marketingowe | funkcja CES |

PHARE


  • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin - Skład pracy: gmina jako podstawowa jednostka samorządowa, samorząd gminy w okresie II RP, samorząd terytorialny po II wojnie światowej, samorządność...
    Liczba stron: 37 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

  • Wykaz badanej populacji - (operat losowania) - jest to zbiór elementów tej populacji odwzorowany na określonej liście, z której dobiera się próbę. Listą odwzorowującą badaną populację mogą być: księga... (0.3 stron A4)
  • Substytucyjność dóbr - Dobra a i b są dobrami substytucyjnymi wówczas, gdy zaspokojenie danej potrzeby wymaga konsumpcji dobra a lub dobra b. Wzrost ceny dobra a powoduje wzrost... (0.1 stron A4)
  • Wizerunek marki - brand image - Inaczej marka psychologiczna, marka wewnętrzna. To konglomerat doświadczeń, informacji, opinii, przekonań, wyobrażeń, nadziei, złudzeń, emocji, skojarzeń... dotyczących produktu, usługi lub firmy danej marki, ukształtowany w... (0.3 stron A4)
  • Rodzaje badań marketingowych - To: 1. badanie reklamy 2. badanie ekonomiczne (studiuje się ceny, lokalizację zakładów, bada się systemy informacyjne) 3. badania odpowiedzialności firmy (studia nad znajomością firmy w stosunku do nabywców) 4.... (0.2 stron A4)
  • Kontrolowanie jako funkcja zarządzania - Kontrolowanie jako funkcja zarządzania polega na porównaniu osiągniętych wyników działań z określonym wzorcem, ustaleniem odchyleń i wyciągnięciem wniosków na przyszłość. Wzorcem w procesie kontroli... (0.4 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii