Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
EBIT | etyka | majątek trwały | ERP II | teoria zachowań konsumenta | karty kredytowe | non profit | prace magisterskie z zarządzania |

Prekursorzy socjologii


 • Podstawy socjologii - Definicje, zagadnienia, krótkie charakterystyki myślicieli (Platon, Arystoteles, Św. Augustyn, Tomasz z Akwinu, Nicolo Machiavelli, Tomasz Morus), prekursorzy i narodziny socjologii...
  Liczba stron: 26

 • Socjologia pracy - opracowanie - Skład opracowania: definicja socjologii, zakres przedmiotowy socjologii pracy, socjologia ogólna i szczegółowa, podstawowe funkcje, techniki i metody badań socjologicznych, typy...
  Liczba stron: 10

 • Komunikacja społeczna i jej uwarunkowania - Skład pracy: historia i definicja komunikacji społecznej, podział, komunikacja interpersonalna, teoria niespełnionych oczekiwań, interpersonalnego oszustwa, teoria dialektyki relacji, oceny społecznej,...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • Komunikacja społeczna - referat - Skład pracy: historia komunikacji społecznej, geneza i definicja oraz środki i nośniki komunikowania, proces oraz pola realizacji komunikacji społecznej, funkcje...
  Liczba stron: 5 - ✅Bibliografia

 • Komunikacja interpersonalna - referat - Skład pracy: definicja, modele oraz teoretyczne ujęcia komunikowania się, proces komunikowania, komunikacja w świetle koncepcji samoświadomości i teorii analizy transakcyjnej...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Prekursorzy socjologii jako nauki - to m.in.: G.B. Vico (1668-1 744) W 1726 napisał „Nauka nowa", w której zawarł własną koncepcję rozwoju społecznego opartą na badaniach historyczno - porównawczych, stwierdził, że proces... (1 stron A4)
 • Kierunki socjologiczne - i ich przedstawiciele w XIX i XX w. H. Spencer (1820-1903) Jako pierwszy napisał podręcznik socjologii. Stworzył kierunek który nazywamy ewolucjonizmem. Uważał, że bytem... (1 stron A4)
 • Behawioryzm - Dotyczy zachowań ludzkich [P. Lazarsfeld, A. Freud] Założenia: przedmiotem socjologii są zachowania ludzkie, zachowania można zrozumieć jeśli znamy ich strukturę i obserwujemy je zarówno w warunkach... (0.3 stron A4)
 • Wpływ wynagrodzenia na motywację pracowników - W socjologii pracy i psychologii pracy można spotkać kilka teorii omawiających wpływ wynagrodzenia pieniężnego na motywację pracowników w przedsiębiorstwie. Według J. S. Browna pieniądze są potrzebne... (0.5 stron A4)
 • Przedmiot Organizacji i Zarządzania - Przedmiot Organizacji i Zarządzania (OiZ) obejmuje kategorie, zasady, zalecenia, narzędzia i działania ludzi we wszelkich instytucjach rozpatrywane z punktu widzenia ich sprawności w osiąganiu celów.... (0.9 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii