Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
monopol | zadania z makroekonomii | gotowy plan marketingowy | czynności bankowe | zadania transportowe | fazy cyklu koniunkturalnego | franchising | magazyn |

Próba


 • Badania marketingowe - teoria - Skład opracowania: definicja badania marketingowego, funkcje badań marketingowych, główne cele i rodzaje badań, kryterium potrzeb informacyjnych i wielkości badanej populacji,...
  Liczba stron: 21

 • Ankieta - Przykładowa ankieta, a w niej: identyfikacja problemu, analiza sytuacji, cel badań, zmienne istotne dla realizacji celu badań, sformułowanie hipotez, projekt...
  Liczba stron: 11

 • Negocjacje - opracowanie - Skład opracowania: planowanie, cele, analiza proporcji, wstępna forma współpracy, sugestie dotyczące stadium planowania, zespół negocjacyjny (skład, przywódca, członkowie zespołu), przygotowanie...
  Liczba stron: 24

 • Badania marketingowe - pytania egzaminacyjne (test) - Zbiór ponad 140 pytań testowo-uzupełnieniowych na egzamin z badań marketingowych, a w nich m.in.: badania eksploracyjne, dane wtórne zewnętrzne, metody...
  Liczba stron: 11

 • Statystyka matematyczna - Skład opracowania: pojęcie statystyki matematycznej, populacja (zbiorowość) generalna - skończona i nieskończona, cechy statystyczne, rozkład cech, badanie pełne i częściowe...
  Liczba stron: 20

 • Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie - Opracowanie teoretyczne, a w nim definicje, podziały, teorie: definicja rynku, badania rynku i mechanizmy rynkowego, zestawienie cech badań rynkowych i...
  Liczba stron: 34

 • Plan Balcerowicza - próba oceny efektów planu (referat) - Skład pracy: tło historyczne i sytuacja gospodarcza kraju w 1989 roku, uwarunkowania reform, sytuacja makroekonomiczna (w tym wykres kształtowania się...
  Liczba stron: 23 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Próba w badaniach statystycznych - Próba to część populacji badanej, na której dokonywane jest badanie, jej dobór powinien zapewnić określoną dokładność i stopień pewności (reprezentatywność) na podstawie której można rozszerzyć... (1.1 stron A4)
 • Model komunikacji Laswella - obejmuje: a) koncepcję produktu odpowiadającą potrzebom konsumenta oraz docelowy segment rynku; b) przesłanie określające korzyści dla docelowego segmentu; c) transformację przesłania poprzez reklamę drukowaną media lub... (0.2 stron A4)
 • Wzornictwo produktu - Określa jego cały image: wielkość, kształt, kolor, materiał. Wzornictwo odnosi się też do wystroju wnętrz (np. restauracje McDonald’s) i ubrań pracowników na poszczególnych szczeblach. Ciekawym... (0.2 stron A4)
 • Behawioryzm - Dotyczy zachowań ludzkich [P. Lazarsfeld, A. Freud] Założenia: przedmiotem socjologii są zachowania ludzkie, zachowania można zrozumieć jeśli znamy ich strukturę i obserwujemy je zarówno w warunkach... (0.3 stron A4)
 • Badania ilościowe - Główne zalety: możliwość zebrania dużej ilości informacji o indywidualnych respondentach w tym samym czasie wszechstronność Sukces zależy od warunków: populacja musi zostać zdefiniowana poprawnie próba musi... (0.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii