Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
wydatki gminy | produkt narodowy netto | niewidzialna ręka rynku | analiza portfelowa | test Jarque-Bera | rodzaje strategii | obsługa klienta | ocena kondycji finansowej |

Prywatyzacja kapitałowa


 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego - Skład pracy: istota i cel prywatyzacji, metody (rodzaje) prywatyzacji, prywatyzacja kapitałowa, likwidacyjna, informacje dotyczące przedsiębiorstwa na przykładnie którego napisana została...
  Liczba stron: 41 - ✅Bibliografia

 • Prywatyzacja - referat - Skład pracy: definicja i zadanie prywatyzacji, główne zasady sprywatyzowanego przedsiębiorstwa, prywatyzacja kapitałowa (pośrednia) i bezpośrednia, istota prywatyzacji przedsiębiorstw, przekształcenie przedsiębiorstwa...
  Liczba stron: 11 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Prywatyzacja - referat - Skład pracy: pojęcie i przyczyny prywatyzacji, prywatyzacja bezpośrednia i jej formy, pośrednia (kapitałowa) i jej etapy, Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI),...
  Liczba stron: 11 - ✅Bibliografia

 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - Skład opracowania: definicja prywatyzacji, charakterystyka Programu Powszechnej Prywatyzacji, przekształcenia własnościowe w latach 1990-2001 (prywatyzacje bezpośrednia, pośrednia, likwidacja, prywatyzacja nieruchomości rolnych),...
  Liczba stron: 12

 • Podsumowanie prywatyzacji w Polsce do roku 1998 - Skład pracy: informacje ogólne dotyczące aktów prawnych, tabelaryczne zestawienie przebiegu procesów prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych w okresie od 01.08.1990 do 30.08.1998...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia

 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - rodzaje i obszary zmian - Skład pracy: rodzaje restrukturyzacji (restrukturyzacja kreatywna - rozwojowa, antycypacyjna, dostosowawcza, naprawcza), cechy restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej oraz podejmowane przedsięwzięcia (cele)...
  Liczba stron: 24 - ✅Przypisy

 • Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw - Skład pracy: definicja restrukturyzacji, tło historyczne oraz polityczne uwarunkowania reform (Okrągły Stół - 4 czerwca 1989 r., Sejm Kontraktowy), sytuacja...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Bilans płatniczy - referat - Skład pracy: handel zagraniczny i jego przyczyny, elementy, teorie i zakres handlu zagranicznego, rodzaje polityki państwa wobec handlu, przejawy polityki...
  Liczba stron: 27 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Analiza finansowa Bakoma S.A. - praca magisterska - Praca magisterska składająca się z 4 rozdziałów, z których pierwszy to część teoretyczna, a trzy pozostałe to część praktyczna dotycząca...
  Liczba stron: 112 - ✅Przypisy 💎Premium

Krótkie informacje z Kompendium

 • Podział prywatyzacji - Ze względu na jej wielkość : mała prywatyzacja - polega na sprzedaży małych przedsiębiorstw np. zakładów gastronomicznych lub wyłączonych składników majątku (maszyny, budynki), średnia prywatyzacja... (0.2 stron A4)
 • Sposoby prywatyzowania - Proces prywatyzacji odbywa się w Polsce według trzech głównych sposobów: prywatyzacja bezpośrednia - poprzez likwidację przedsiębiorstwa i rozdysponowanie składników jego majątku. Decyzję o takim sposobie... (1 stron A4)
 • Formy prywatyzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych - 2 formay: rozproszona selektywna Prywatyzacja rozproszona Polega na wykupie mieszkań w każdym budynku przez dotychczasowego najemcę. Prowadzi to do przemieszania w jednym budynku to zarządzanie budynkiem jak... (0.3 stron A4)
 • Restrukturyzacja a prywatyzacja - Istnieje wąskie i szerokie pojęcie terminu restrukturyzacja. W rozumieniu wąskim, dość popularnym w literaturze zachodniej, restrukturyzację (restructuring) traktuje się odrębnie w stosunku do prywatyzacji (privatization).... (0.7 stron A4)
 • Prywatyzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych - Prywatyzacja – to proces polegający na przechodzeniu od dominacji własności publicznej (zarówno państwowej jak i komunalnej) do oparcia gospodarki na własności prywatnej Możliwości prywatyzacji mieszkań komunalnych... (0.8 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii