Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
wykłady z marketingu | metoda simplex | dobra Giffena | MIRR | prognozowanie i symulacje | prognozowanie gospodarcze | strategia marki | model ekonometryczny |

Przedsiębiorczość


 • Idea przedsiębiorczości - referat - Skład pracy: definicja przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy, jego cechy i funkcje związane z własnością i gospodarowaniem kapitałem, cechy przedsiębiorcy osiągającego sukces,...
  Liczba stron: 7 - ✅Bibliografia

 • Człowiek przedsiębiorczy - Skład pracy: definicja potrzeby, schemat zachowania człowieka w ujęciu modelowym, podstawa procesu motywacyjnego (schemat), wartość potrzeb a motywacja, teoria potrzeb...
  Liczba stron: 11 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie - referat - Skład pracy: nieograniczona skala ludzkich potrzeb a ograniczona wielkość zasobów, hierarchia potrzeb wg Abrahama Maslowa, prawo nasycalności potrzeb Gossena, zmienność...
  Liczba stron: 7 - ✅Bibliografia

 • Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory - Obszerne opracowanie z podstaw mikroekonomii w formie ściągi, wraz z definicjami, wykresami, wzorami a nim m.in: definicja ekonomii, mikroekonomii i...
  Liczba stron: 4

Krótkie informacje z Kompendium

 • Przedsiębiorczość wg Petera Druckera - Jest cechą, sposobem zachowania się przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, pod którą rozumie się gotowość i zdolność do podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych... (0.2 stron A4)
 • Co to jest przedsiębiorczość? - Przedsiębiorczość nie jest pojęciem jednoznacznie zdefiniowanym. Poprzestając na jej intuicyjnym rozumieniu, wskazanym będzie zwrócić uwagę, że o przedsiębiorczości można mówić w dwojakim rozumieniu: 1) jako o... (0.8 stron A4)
 • Przedsiębiorczość wg Kenta - Jest procesem samoniszczącym; nowe pomysły przyciągają olbrzymie stado imitatorów, którzy nasycają rynek, eliminując wszelkie krótkookresowe zyski. Nowa fala przedsiębiorczego geniuszu zmiata stare produkty i technologie,... (0.2 stron A4)
 • Osiem cech doskonałych firm - (wg Petersa i Watermana) to: 1. Skłonność do działania. 2. Trzymanie się blisko klienta. 3. Autonomia i przedsiębiorczość - rozbicie koncernu na filie. 4. Wydajność dzięki ludziom, świadomość integracji... (0.3 stron A4)
 • Cechy doskonałych firm - Osiem cech doskonałych firm wg Peters'a i Waterman'a: 1. Skłonność do działania. 2. Trzymanie się blisko klienta. 3. Autonomia i przedsiębiorczość - rozbicie koncernu na filie. 4. Wydajność dzięki... (0.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii