Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
ryzyko kredytowe | krańcowa stopa substytucji | teoria oczekiwań | DCF | BEP | pięć sił Portera | prywatyzacja bezpośrednia | system walutowy |

Publicity


 • Rola Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy usługowej - Praca składa się z omówienia m.in. takich zagadnień jak: pojęcie, istota public relations (PR) oraz 3 jego aspekty, działania PR,...
  Liczba stron: 26 - ✅Przypisy

 • Funkcje i rola marketingu politycznego w wyborach - Skład opracowania: geneza i definicja marketingu politycznego oraz dwa obszary jego funkcjonowania, kanały komunikacji, organizacja sztabu wyborczego i jego...
  Liczba stron: 19

 • Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta - Skład opracowania: polityka promocji jako element marketingu-mix, promotion-mix, wybór rynku docelowego, cele reklamy, wybór mediów (w tym schemat mediów głównych...
  Liczba stron: 16

 • Promocja jako element marketingu - Skład pracy: definicja promocji, jej funkcje, instrumenty promotion-mix, promocja jako proces komunikowania się przedsiębiorców z rynkiem, kształtowanie programu promocyjnego, adresaci...
  Liczba stron: 30 - ✅Przypisy

 • Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna, ujęcie klasyczne, Philipa Kotlera), zarządzanie marketingowe, orientacja produkcyjna, sprzedażowa, marketingowa, marketing-mix McCarthyego (koncepcja 4P...
  Liczba stron: 22

Krótkie informacje z Kompendium

 • Działania marketingowe - Dzielone są na cztery podstawowe typy tzw. marketing mix. Są to: cena, produkt, dystrybucja i promocja. Współcześnie zdarza się, iż specjaliści do spraw marketingu wyróżniają... (0.3 stron A4)
 • Cele informacyjne promocji - Ich zadaniem jest dążenie do tego, by firma mogła sprzedaż możliwie najwięcej produktów. W dążeniu do osiągnięcia tego celu firma może posługiwać się ośmioma podstawowymi... (0.3 stron A4)
 • Sponsoring - Najprostsza definicja sponsoringu może brzmieć następująco: sponsoringu to działania finansowe i gospodarcze firmy na rzecz osób, organizacji lub instytucji, wspierające różne dziedziny życia społecznie akceptowane... (2.1 stron A4)
 • Public Relations - Liczba definicji odpowiada liczbie szkół i przyjmowanych przez nie koncepcji, organizacji zawodowych PR oraz podręczników z tego zakresu – i wciąż rośnie. Szacuje się, że... (2.1 stron A4)
 • Co to jest Public Relations? - Public relations to działalność firmy zmierzająca do przekonania szeroko pojętego otoczenia, że postępuje ona zgodnie z interesem tego otoczenia. Inaczej chodzi o wywarcie wrażenia, że... (2.6 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii