Top strony
Wyszukiwarka serwisu
mapa grup strategicznych | kryzys gospodarczy | rynek dóbr i usług | wykłady z geografii ekonomicznej | studium przypadku | Bretton Woods | prezentacje z inwestycji | system walutowy | koncepcja 4P | marketing usług medycznych | analiza space | logistyka w przedsiębiorstwie |

Reengineering


  • Reengineering - referat - Skład pracy: geneza i definicja reengineeringu, metodologia, etapy wdrażania, wpływ na charakter pracy, porównanie z innymi programami usprawnień, praktyka reengineeringu...
    Liczba stron: 11 - ✅Bibliografia

  • Controlling w zarządzaniu - prezentacja - Prezentacja z zarządzania strategicznego pt. Controlling w zarządzaniu, przygotowana w programie Power Point. W skład tej prezentacji wchodzą m.in. takie...
    Liczba stron: 35 - ✅Przypisy