Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
psychologia | łańcuch dostaw | analiza tows | wynagradzanie | analiza podaży | transformacja systemowa w Posce | marketing bezpośredni | podział wyniku finansowego |

Rekrutacja


 • Rekrutacja - Skład pracy: definicja rekrutacji, rekrutacja ogólna i segmentowa, ogólnych schemat rekrutacji i selekcji, źródła i alternatywy rekrutacji, wewnętrzny i zewnętrzny...
  Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

 • Podstawy zarządzania kadrami - Opracowanie to omawia: modele realizacji funkcji personalnych, trendy i teoretyczy zarządzania zasobami ludzkimi, najważniejsze obszary i strategie zarządzania kadrami, planowanie...
  Liczba stron: 28

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat - Skład opracowania: definicja zarządzania zasobami ludzkimi, cele ZZL, rekrutacja (zatrudnianie) i selekcja, Assessment Centre (definicja, zastosowanie, cele), elementy analizy stanowiska,...
  Liczba stron: 20

 • Polityka personalna i jej funkcje - opracowanie - Opracowanie na temat polityki personalnej, w którym omówione zostały takie zagadnienia jak m.in.: definicja polityki personalnej, jej zasady i etapy...
  Liczba stron: 10

 • Praca menedżera w public relations - W pracy (referacie) znajdziesz omówienie takich zagadnień jak: definicja public relations (PR), wymagania kwalifikacyjne wobec menedżerów public relations, umiejętności przydatne...
  Liczba stron: 13 - ✅Bibliografia

 • Selekcja pracowników - Skład pracy: definicja i etapy procesu selekcji kandydatów, zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów (podanie, CV, dokumenty), wstępna selekcja kwalifikacyjna,...
  Liczba stron: 25 - ✅Bibliografia

 • Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka personalna - jej cechy, zasady i cele, funkcje i etapy rozwoju zarządzania kadrami, zasady...
  Liczba stron: 27

 • Zarządzanie kadrami - ściąga - Opracowane zagadnienia z zarządzania zasobami ludzkimi a w nich m.in.: kultura organizacyjna, proefektywnościowa, antyefektywnościowa, funkcja personalna, polityka personalna, model sita,...
  Liczba stron: 1

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca - Skład pracy: definicja i cele zarządzania zasobami ludzkimi, system motywacyjny w przedsiębiorstwie (potrzeby ludzkie, bodźce, hierarchia potrzeb A. Maslowa), teoria...
  Liczba stron: 26 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Psychologia decyzji kadrowych - Skład pracy: strategie zmian kadrowych (perspektywiczne - aktywne, krótkoterminowe - zachowawcze), polityka kadrowa firmy (rozwiązanie strukturalne i funkcjonalne), warianty doboru...
  Liczba stron: 35 - ✅Bibliografia

 • Ściąga z zarządzania kadrami - Ściąga opisuje w sytnetyczny (definicje, podziały, pojęcia) sposób w sumie ponad 50 zagadnień z podstaw zarządzania zasobami ludzkimi, a w...
  Liczba stron: 8

 • Motywacja w zarządzaniu hipermarketem Carrefour - praca magisterska - Praca magisterska na temat motywacji i jej znaczenia w zarządzaniu hipermarketem. Składa się ona z 5 rozdziałów. W nich znajdziesz...
  Liczba stron: 107 - ✅Bibliografia ✅Przypisy 💎Premium

Krótkie informacje z Kompendium

 • Formy rekrutacji - Wyróżniamy: Rekrutowanie pracowników przez działy kadr – zakłada się że rekrutacja skierowana jest do osób aktywie poszukujących pracy, Rekrutacja kandydatów z ulicy – rekrutowanie poprzez... (0.4 stron A4)
 • Rekrutacja w przedsiębiorstwie - Jest to proces rozłożony w czasie, który polega na identyfikowaniu i przyciąganiu odpowiednich kandydatów do pracy w danym przedsiębiorstwie. Określenie sobie źródeł rekrutacji: rekrutacja wewnętrzna –... (1.2 stron A4)
 • Rekrutacja segmentowa - Rekrutacja segmentowa jest podejściem do pozyskiwania talentów, które koncentruje się na konkretnym segmencie rynku pracy, zazwyczaj charakteryzującym się specjalistycznymi umiejętnościami, wiedzą lub doświadczeniem. W przeciwieństwie... (1.5 stron A4)
 • Różnica między doborem a rekrutacją - Dobór – wybór kandydatów o kwalifikacjach najkorzystniejszych dla danego stanowiska. Rekrutacja – to szersze pojęcie niż dobór. Podczas rekrutacji werbuje się kandydatów o cechach mniej sprecyzowanych... (0.1 stron A4)
 • Funkcje zarządzania kadrami - To: 1. W węższym ujęciu: planowanie potrzeb kadrowych dobór wewnętrzny rekrutacja (dobór zewnętrzny) kształcenie i rozwój pracowników ocena efektów pracy motywowanie 2. W szerszym ujęciu jest... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii