Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
finansowanie przedsiębiorstwa | strategia Portera | znaczenie motywacji | ocena zdolności kredytowej | wykłady z zarządzania | wzory ze statystyki | motywowanie | zasada Pareto |

Renta


Krótkie informacje z Kompendium

  • Ubezpieczenia osobowe - Dotyczą życia osoby fizycznej, uszkodzenia ciała, dożycia oznaczonego wieku, skutków nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczonym w tym zakresie może być tylko osoba fizyczna. Zakład ubezpieczeń wypłaca po... (0.2 stron A4)
  • Etapy ustalania wartości firmy wg metody zysku ekonomicznego - To: 1. Ustalanie wartości zysku ekonomicznego w kolejnych latach prognozy 2. Ustalenie zysku ekonomicznego poza okresem prognozy, czyli RV. W tym samym czasie ustalamy stopę % przyjmowaną... (0.3 stron A4)
  • Kapitalizm - co to jest i jakie ma cechy - Kapitalizm to system społeczno - gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej, swobodzie zawierania umów. Władza polityczna może być sprawowana w różnych formach: od dyktatury do... (0.5 stron A4)
  • Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego? - Każdy kto planuje kupno działki i budowę domu, zanim się na to zdecyduje, zapoznaje się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jego zapisy mogą... (4.9 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii