Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
ocenianie pracowników | outsourcing | manipulacja | kryzys gospodarczy | paradoks Giffena | historia myśli gospodarczej | wizja | zarządzanie logistyczne |

Rezerwa obowiązkowa


 • Bierne operacje bankowe - Skład pracy: funkcje banków, operacyjna działalność banków, operacje bankowe i ich definicja, operacje bierne, źródła środków gromadzonych przez bank w...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia

 • Polityka pieniężna banku centralnego w latach 1989 - 2005 - Praca omawia politykę pieniężną NBP, a składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy z nich to rozdział typowo teoretyczny. Drugi to...
  Liczba stron: 24 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Pieniądz i polityka monetarna - Skład opracowania: definicja pieniądza, jego funkcje, ilość pieniądza w obiegu (wzór), popyt na pieniądz, klasyczna wersja ilościowej teorii pieniądz (podejście...
  Liczba stron: 12

 • Czynne operacje banku komercyjnego - Skład opracowania: rodzaje operacji bankowych, operacje bierne i pośredniczące - definicje, kredyty i ich rodzaje (kredyt obrotowy, inwestycyjny, w rachunku...
  Liczba stron: 17

 • Rola banku centralnego - referat - Skład pracy: rewolucja w usługach finansowych a rola banku centralnego w latach dziewięćdziesiątych, definicja i cechy banku centralnego, role i...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia

 • Wykonywanie budżetu państwa - Skład pracy: podział kompetencji, bankowe rachunki budżetowe, rachunek centralny i subkonta, dokonywanie wydatków, zaciąganie zobowiązań, harmonogram dochodów i wydatków budżetu...
  Liczba stron: 26 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Rezerwa obowiązkowa banków - To odsetek ściśle określonych, zwrotnych bilansowych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niebankowego, który musi być utrzymywany w postaci środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach... (0.2 stron A4)
 • Podaż pieniądza - To postawienie do dyspozycji przez instytucję pieniężną zasobów pieniężnych innej jednostce gosp. W krajach gosp. rynkowej źródłem podaży pieniądza jest jego kreacja przez banki komercyjne.... (0.6 stron A4)
 • Złe kredyty - Za 'złe kredyty' uważa się głównie takie, przy których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza jeden miesiąc. Należności nieregularne dzielimy na trzy grupy: należności poniżej... (0.5 stron A4)
 • Bank Centralny - To wyjściowa instytucja w systemie finansowym, rola jego jest specyficzna. Obszary działania banku są inne niż banków komercyjnych i innych instytucji - jest to... (0.3 stron A4)
 • Rezerwa budżetowa - Budżet państwa uchwalony przez parlament obejmuje rezerwy ogólne i celowe (najczęściej inwestycyjne) na nieprzewidziane wydatki budżetowe. Rezerwy te ujmuje się po stronie wydatków budżetowych z... (3.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii