Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
monetaryzm | krzywa Phillipsa | wykłady z historii myśli ekonomicznej | prezentacje z analizy finansowej | firma rodzinna | list zastawny | analiza luki strategicznej | organizacja wirtualna |

Rozliczenia bezgotówkowe


 • Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe - referat - Skład pracy: organizacja rozliczeń pieniężnych, zatory płatnicze, polecenie przelewu, czeki - czek gotówkowy, rozrachunkowy i potwierdzony, euroczeki, czeki podróżne, akredytywa,...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • Wykłady z bankowości - opracowanie - Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz i jego funkcje wraz z wyjaśnieniem (miernik wartości, środek cyrkulacji, środek płatniczy - pieniądz...
  Liczba stron: 30

 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa - Skład pracy to: przedsiębiorstwo jako kredytobiorca, bank jako kredytodawca, kredyty gotówkowe i bezgotówkowe, złotowe i dewizowe, komercyjne i preferencyjne, gospodarcze,...
  Liczba stron: 20 - ✅Przypisy

 • Podstawy bankowości - wykłady - Podstawowe informacje związane z bankowością: pieniądz, jego cechy, funkcje oraz formy, kreacja i popyt na pieniądz, bank i jego rola,...
  Liczba stron: 33

 • Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie - Skład opracowania: definicja majątku przedsiębiorstwa, podział majątku, zdefiniowanie aktywów trwałych, wartości niematerialne i prawne, należności i inwestycje długoterminowe, klasyfikacja środków...
  Liczba stron: 14

 • Analiza finansowa Avon Cosmetics Polska - Analiza finansowa przedsiębiorstwa Avon za lata 1996-2001, która zawiera takie elementy jak m.in.: prezentacja firmy Avon Cosmetics Polska, analiza SWOT...
  Liczba stron: 24

Krótkie informacje z Kompendium

 • Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe - Wzajemnie się przeplatają, a pojęcie cyrkulacji pieniądza obejmuje cały obieg zarówno pieniądza bankowego, jak i gotówkowego. (0.1 stron A4)
 • Rozliczenia pieniężne - Ogólne zasady, formy i tryb rozliczeń pieniężnych ustala z mocy prawa bankowego prezes NBP. Rozliczenia pieniężne mogą być przeprowadzane w obrocie krajowym za pośrednictwem banków,... (0.4 stron A4)
 • Współczynnik wypłacalności banku - definicja, wzór i zadanie z rozwiązaniem - Współczynnik wypłacalności banku to wskaźnik finansowy, który służy do oceny zdolności banku do spłaty swoich zobowiązań w przypadku trudności finansowych. Współczynnik ten informuje o tym,... (1.1 stron A4)
 • Rozliczenia planowe - Mogą być przydatne do rozliczania dostaw o charakterze periodycznym. Często dostawy towarów do przedsiębiorstw handlowych dostarczane są codziennie lub systematycznie co kilka dni. Podobnie w... (1.1 stron A4)
 • Okresowe rozliczenia saldami - Mogą znaleźć zastosowanie tylko wówczas, gdy kontrahenci wzajemnie świadczą sobie usługi lub dostawy i występują wobec siebie w podwójnym charakterze: jako dostawca i odbiorca: czyli... (0.7 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii